1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tím lục bình

Cuộn trang

Lục [Dm] bình ai thả trên [C] sông Trôi theo con nước lên [F] ròng Chiều [Dm] nào ra đứng bờ [G] sông Nhìn sang bên [Dm] ấy nghe lòng nhớ [Am] mong Anh [C] đi cách bến ngăn sông Để em nhớ [Am] mãi tím bông lục [Dm] bình. Còn [C] đâu như bóng với [F] hình Còn đâu hai [Am] đứa chúng mình bên nhau Đâu [Dm] rồi ngày ấy qua [C] mau Anh quên lời hứa hôm nào đã [F] trao Giờ [G] anh cưới vợ sang [Dm] giàu Còn đâu thương [C] nhớ tím [A7] màu hoa [Dm] xưa.

Video hướng dẫn