highlight chords
				                          
| 4/4 | Slow Surf / Ballad 
 

                  
Lấy tông, nốt: La  La  La  La 
                     
Một ngày tình cờ ... 
              

            [Am]                        
Một ngày tình cờ ... 
    [F]              [Gm]                                 
trên đường phố tôi có bàn chân em ... 
  [B]          [Bb]    [C7]     [Gm]            [F] 
| b Mặt trời thì hồng, còn t rên cây khế có nhiều tiếng chim | ... 
   [Dm]      [Dm]       [Gm]  
. Và rồi một ngà y một ngày đã qu a ... 
   [C]      [Dm]     [C]      [F] 
. không ngày n ào hơn  con đường vẫn đợ i, 
        [C]          [C7]       
mà đâu thấy , đâu thấy bước chân em ... 
        [F]             [C7]     
Từ lâu lắm ... đã vắng em trên con đườ ng này ... 
       [Gm]     [C7]    [C7]  
cây bây gi ờ lá rụng gi ó heo may ... 
       [F]             [Dm]    
Và cơn gi ó còn muốn theo chân ai mỗi ngày ... 
         [Gm]      [C7]   
để lại mùa thu theo lá bay b ay ... 
 

   [F]         [F]     
. Em đừng đi xin em đ ừng đi ... 
      [F]           [C]     
Vì ai đó còn chưa nói với ai đ iều gì ... 
  [Gm]               [C]     
. Ngày ngày mặt trời hôn lên bướ c chân ... 
       [F]    [Dm]   [F]  
Và hoa tí m vẫn rơi đầy sân ... 
  [F]            [F]      
. Con đường chưa quen tên bàn chân ... 
      [Gm]          [F]     
Bàn chân đã lãng quên con đườn g nhỏ ... 
       [Dm]    [C7]   [F]  
Ai vội đi để ai còn đứng đó ... 
  [C7]    [C7]    [Am]        [F]   
; tìm bàn c hân ai trong tiếng lá r ơi ... 
 

           [Am] 
Cuộc đời lạ lùng ... 
   [F]              [Gm]     
. cuộc đời ước mơ những điều vi ển vông ... 
  [Bb]      [Bb]      [C7]     [Gm]          [F]    
. Lòng người lạ lùng,  lòng hay mong nh ớ  những điều hư kh ông ... 
   [Dm]      [Dm]         [Gm]   
. Để rồi một ngà y, một ngày nhớ thươ ng ... 
   [C]        [Dm]   [C]      [F] 
. hoa cành mênh môn g  con đường vẫn đợ i 
        [C]           [C7]   
mà đâu thấy , đâu thấy bước chân e m ... 
       [F]              [C7]     
Từ lâu lắ m ... đã vắng em trên con đư ờng này ... 
       [Gm]     [C7]     [C7]  
cây bây g iờ lá rụng g ió heo may ... 
      [F]             [Dm]     
Và cơn g ió còn muốn theo chân ai mỗ i ngày ... 
         [Gm]      [C7]    
để lại mùa thu theo lá bay b ay ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tím ngoài sân - Bằng Kiều

				                          
| 4/4 | Slow Surf / Ballad 
 

                  
Lấy tông, nốt: La  La  La  La 
                     
Một ngày tình cờ ... 
              

            [Am]                        
Một ngày tình cờ ... 
    [F]              [Gm]                                 
trên đường phố tôi có bàn chân em ... 
  [B]          [Bb]    [C7]     [Gm]            [F] 
| b Mặt trời thì hồng, còn t rên cây khế có nhiều tiếng chim | ... 
   [Dm]      [Dm]       [Gm]  
. Và rồi một ngà y một ngày đã qu a ... 
   [C]      [Dm]     [C]      [F] 
. không ngày n ào hơn  con đường vẫn đợ i, 
        [C]          [C7]       
mà đâu thấy , đâu thấy bước chân em ... 
        [F]             [C7]     
Từ lâu lắm ... đã vắng em trên con đườ ng này ... 
       [Gm]     [C7]    [C7]  
cây bây gi ờ lá rụng gi ó heo may ... 
       [F]             [Dm]    
Và cơn gi ó còn muốn theo chân ai mỗi ngày ... 
         [Gm]      [C7]   
để lại mùa thu theo lá bay b ay ... 
 

   [F]         [F]     
. Em đừng đi xin em đ ừng đi ... 
      [F]           [C]     
Vì ai đó còn chưa nói với ai đ iều gì ... 
  [Gm]               [C]     
. Ngày ngày mặt trời hôn lên bướ c chân ... 
       [F]    [Dm]   [F]  
Và hoa tí m vẫn rơi đầy sân ... 
  [F]            [F]      
. Con đường chưa quen tên bàn chân ... 
      [Gm]          [F]     
Bàn chân đã lãng quên con đườn g nhỏ ... 
       [Dm]    [C7]   [F]  
Ai vội đi để ai còn đứng đó ... 
  [C7]    [C7]    [Am]        [F]   
; tìm bàn c hân ai trong tiếng lá r ơi ... 
 

           [Am] 
Cuộc đời lạ lùng ... 
   [F]              [Gm]     
. cuộc đời ước mơ những điều vi ển vông ... 
  [Bb]      [Bb]      [C7]     [Gm]          [F]    
. Lòng người lạ lùng,  lòng hay mong nh ớ  những điều hư kh ông ... 
   [Dm]      [Dm]         [Gm]   
. Để rồi một ngà y, một ngày nhớ thươ ng ... 
   [C]        [Dm]   [C]      [F] 
. hoa cành mênh môn g  con đường vẫn đợ i 
        [C]           [C7]   
mà đâu thấy , đâu thấy bước chân e m ... 
       [F]              [C7]     
Từ lâu lắ m ... đã vắng em trên con đư ờng này ... 
       [Gm]     [C7]     [C7]  
cây bây g iờ lá rụng g ió heo may ... 
      [F]             [Dm]     
Và cơn g ió còn muốn theo chân ai mỗ i ngày ... 
         [Gm]      [C7]    
để lại mùa thu theo lá bay b ay ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com