1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tím ngoài sân

Cuộn trang

Một ngày tình [C] cờ Trên đường phố [Am] tôi có bàn chân [Dm] em Mặt trời thì [F] hồng Mà trên cây [G] khế có nhiều tiếng [C] chim. Và rồi một [Am] ngày Một ngày đã [Dm] qua, [Em] không ngày nào [Am] hơn Con đường vẫn [Em] đợi Mà đâu [G] thấy, đâu [D] thấy bước chân [G] em. Từ lâu [C] lắm đã vắng em trên con đường [Em] này Cây bây [F] giờ lá [Dm] rụng, gió heo [G] may Và cơn [C] gió vẫn muốn theo chân ai mỗi [F] ngày Để lại mùa [Dm] thu theo [F] lá bay [G] bay. Em đừng đi, xin em đừng [C] đi Vì ai [F] đó còn chưa [G] nói với ai điều [C][F] Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu [G] chân Và hoa [F] tím vẫn [Dm] rơi đầy [G] sân. Con đường chưa quên tên bàn [C] chân Bàn chân [F] đã lãng [G] quên con đường [C] nhỏ Ai vội [F] đi để ai còn đứng [Em] đó Tìm bàn chân [Dm] ai trong [G] tiếng lá [C] rơi. Cuộc đời lạ [C] lùng Cuộc đời ước [Am] mơ những điều viễn [Dm] vông Lòng người lạ [F] lùng Lòng hay thương [G] nhớ những điều hư [C] không. Để rồi một [Am] ngày Một ngày nhớ [Dm] thương [Em] hoá thành mênh [Am] mông Đôi bàn chân [Em] nhỏ Thành hoa [G] tím để hoa [D] tím rơi đầy [G] sân.

Video hướng dẫn