highlight chords
Một ngày tình [C] cờ
Trên đường phố [Am] tôi có bàn chân [Dm] em
Mặt trời thì [F] hồng
Mà trên cây [G] khế có nhiều tiếng [C] chim.
Và rồi một [Am] ngày
Một ngày đã [Dm] qua, [Em] không ngày nào [Am] hơn
Con đường vẫn [Em] đợi
Mà đâu [G] thấy, đâu [D] thấy bước chân [G] em.
Từ lâu [C] lắm đã vắng em trên con đường [Em] này
Cây bây [F] giờ lá [Dm] rụng, gió heo [G] may
Và cơn [C] gió vẫn muốn theo chân ai mỗi [F] ngày
Để lại mùa [Dm] thu theo [F] lá bay [G] bay.
Em đừng đi, xin em đừng [C] đi
Vì ai [F] đó còn chưa [G] nói với ai điều [C][F]
Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu [G] chân
Và hoa [F] tím vẫn [Dm] rơi đầy [G] sân.
Con đường chưa quên tên bàn [C] chân
Bàn chân [F] đã lãng [G] quên con đường [C] nhỏ
Ai vội [F] đi để ai còn đứng [Em] đó
Tìm bàn chân [Dm] ai trong [G] tiếng lá [C] rơi.
Cuộc đời lạ [C] lùng
Cuộc đời ước [Am] mơ những điều viễn [Dm] vông
Lòng người lạ [F] lùng
Lòng hay thương [G] nhớ những điều hư [C] không.
Để rồi một [Am] ngày
Một ngày nhớ [Dm] thương [Em] hoá thành mênh [Am] mông
Đôi bàn chân [Em] nhỏ
Thành hoa [G] tím để hoa [D] tím rơi đầy [G] sân.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tím ngoài sân

Thanh Tùng
Một ngày tình [C] cờ
Trên đường phố [Am] tôi có bàn chân [Dm] em
Mặt trời thì [F] hồng
Mà trên cây [G] khế có nhiều tiếng [C] chim.
Và rồi một [Am] ngày
Một ngày đã [Dm] qua, [Em] không ngày nào [Am] hơn
Con đường vẫn [Em] đợi
Mà đâu [G] thấy, đâu [D] thấy bước chân [G] em.
Từ lâu [C] lắm đã vắng em trên con đường [Em] này
Cây bây [F] giờ lá [Dm] rụng, gió heo [G] may
Và cơn [C] gió vẫn muốn theo chân ai mỗi [F] ngày
Để lại mùa [Dm] thu theo [F] lá bay [G] bay.
Em đừng đi, xin em đừng [C] đi
Vì ai [F] đó còn chưa [G] nói với ai điều [C][F]
Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu [G] chân
Và hoa [F] tím vẫn [Dm] rơi đầy [G] sân.
Con đường chưa quên tên bàn [C] chân
Bàn chân [F] đã lãng [G] quên con đường [C] nhỏ
Ai vội [F] đi để ai còn đứng [Em] đó
Tìm bàn chân [Dm] ai trong [G] tiếng lá [C] rơi.
Cuộc đời lạ [C] lùng
Cuộc đời ước [Am] mơ những điều viễn [Dm] vông
Lòng người lạ [F] lùng
Lòng hay thương [G] nhớ những điều hư [C] không.
Để rồi một [Am] ngày
Một ngày nhớ [Dm] thương [Em] hoá thành mênh [Am] mông
Đôi bàn chân [Em] nhỏ
Thành hoa [G] tím để hoa [D] tím rơi đầy [G] sân.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com