1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tình thương

Cuộn trang

1. Có một loài [Em] hoa không hương không sắc [G] màu Không [C] tàn hay vàng [B7] úa [Em] Hồn hoa hơn [G] những cánh phong [Am] lan Tươi [D] hơn loài hoa [G] cúc Mặn [C] mà hơn thuỷ tiên hay dạ [B7] lý. Hoa không thấy không [C] trông, không [D] nở trên đất [G] mềm Không theo gió theo [B7] mưa, không đợi cho đúng [C] mùa Mà hoa vẫn [B7] nở đậm [Am] đà trong lòng [C] ta Bao la niềm thương [B7] mến hoa ấy gọi tình [Em] thương. [D] [C] [Em] ĐK: [Em] Hoa thương [E7] chàng trai biên [Am] thuỳ [D] Dầm sương dãi [G] nắng cuộc [C] đời dâng nước [B7] non Hoa thương chiều nắng mưa [C] mai Đem [D] màu tươi luống [G] cày cho [C] đời vui ấm [B7] no. [Am] Hoa thương đôi mắt mẹ [D] già Trông đàn con vắng [B7] xa [C] về khơi lửa [B7] ấm [Am] Thương giai nhân sầu gối [B7] lẻ Lòng trung trinh sắc [C] son theo [B7] ngày tháng mỏi [Em] mòn. 2. Đó là loài [Em] hoa yêu thương giữa chúng [G] mình Không [C] tàn theo ngày [B7] tháng [Em] Loài hoa đâu [G] thấy chốn nhân [Am] gian Nhưng [D] hoa đẹp tinh [G] khiết Nụ [C] hồng luôn kết tinh trong lòng [B7] ta. Hoa đang thắm trong [C] tôi hoa [D] nở trong chúng [G] mình Hoa khơi sắc trong [B7] anh hoa nở lan khắp [C] cùng Người chung cuộc [B7] sống thì [Am] đừng quên nòi [C] giống Cho hoa đừng phai [B7] sắc hay héo tàn người [Em] thương.

Video hướng dẫn