highlight chords
[G] Xuân vừa về trên [Em] bãi cỏ [G] non 
Gió xuân đưa lá [C] vàng xuôi [G] nguồn 
Hoa cười cùng tia [Em] nắng vàng [G] son [D7]
Lũ ong lên [C] đường cánh tung [G] ròn 
Hoa chẳng yêu lũ [Em] bướm lả [G] lơi 
Muốn yêu anh vác [C] cầy trên [G] đồi 
Hay là yêu chiến [Em] sĩ ngàn [C] nơi [D7] 
Thấy hoa tươi cuời bỗng thương [G] đời 
[G] Xuân! Hoa còn tươi [C] mãi 
Hoa vì nhân [Cm] thế biết sum [G] vầy cuộc [D7] vui 
[Em] Xuân! Hoa nở vì ai 
Tay nhịp bàn [C] tay cùng [A7] đắp xây ngày [D7] mai 
[G] Có một chàng thi [Em] sĩ miền [G] quê 
Ngắt bông hoa biếu [C] người xuân [G] thì 
Có một đàn em [Em] bé ngoài [C] đê [D7]
Hát câu i tờ đón xuân [G] về 
[G] Những đoàn người trên [Em] luống cầy [G] nâu 
Thấy hoa xuân phép [C] lạ ra [G] màu 
Bỗng nhủ lòng ra [Em] sức cầy [C] sâu [D7]
Tiếng ca như [C] thể tiếng kinh [G] cầu 
Hoa bèn yêu bóng [Em] dáng cần [G] lao 
Bắt tay nhau tránh [C] cuộc cơ [G] cầu 
Người cùng mùa đã [Em] thoát vực [C] sâu [D7]
Sức reo hoa nở lúc xuân [G] đầu 
[G] Xuân! Hoa tỏa hương [C] mới 
Nhân quần ân [Cm] ái đã kêu [G] đòi niềm [D7] vui 
[Em] Xuân! Hoa là tình tôi 
Đua nở cùng [C] ai cùng [A7] luyến yêu mọi [D7] nơi 
[G] Có một bầy thôn [Em] nữ nhìn [G] hoa 
Chúc cho xuân vui [C] vẻ thái [G] hòa 
Có một vài tóc [Em] trắng thầm [C][D7]
Ước cho hoa nở mãi không [G] già
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa xuân

Phạm Duy
[G] Xuân vừa về trên [Em] bãi cỏ [G] non 
Gió xuân đưa lá [C] vàng xuôi [G] nguồn 
Hoa cười cùng tia [Em] nắng vàng [G] son [D7]
Lũ ong lên [C] đường cánh tung [G] ròn 
Hoa chẳng yêu lũ [Em] bướm lả [G] lơi 
Muốn yêu anh vác [C] cầy trên [G] đồi 
Hay là yêu chiến [Em] sĩ ngàn [C] nơi [D7] 
Thấy hoa tươi cuời bỗng thương [G] đời 
[G] Xuân! Hoa còn tươi [C] mãi 
Hoa vì nhân [Cm] thế biết sum [G] vầy cuộc [D7] vui 
[Em] Xuân! Hoa nở vì ai 
Tay nhịp bàn [C] tay cùng [A7] đắp xây ngày [D7] mai 
[G] Có một chàng thi [Em] sĩ miền [G] quê 
Ngắt bông hoa biếu [C] người xuân [G] thì 
Có một đàn em [Em] bé ngoài [C] đê [D7]
Hát câu i tờ đón xuân [G] về 
[G] Những đoàn người trên [Em] luống cầy [G] nâu 
Thấy hoa xuân phép [C] lạ ra [G] màu 
Bỗng nhủ lòng ra [Em] sức cầy [C] sâu [D7]
Tiếng ca như [C] thể tiếng kinh [G] cầu 
Hoa bèn yêu bóng [Em] dáng cần [G] lao 
Bắt tay nhau tránh [C] cuộc cơ [G] cầu 
Người cùng mùa đã [Em] thoát vực [C] sâu [D7]
Sức reo hoa nở lúc xuân [G] đầu 
[G] Xuân! Hoa tỏa hương [C] mới 
Nhân quần ân [Cm] ái đã kêu [G] đòi niềm [D7] vui 
[Em] Xuân! Hoa là tình tôi 
Đua nở cùng [C] ai cùng [A7] luyến yêu mọi [D7] nơi 
[G] Có một bầy thôn [Em] nữ nhìn [G] hoa 
Chúc cho xuân vui [C] vẻ thái [G] hòa 
Có một vài tóc [Em] trắng thầm [C][D7]
Ước cho hoa nở mãi không [G] già

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com