1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa xuân

Cuộn trang

[G] Xuân vừa về trên [Em] bãi cỏ [G] non Gió xuân đưa lá [C] vàng xuôi [G] nguồn Hoa cười cùng tia [Em] nắng vàng [G] son [D7] Lũ ong lên [C] đường cánh tung [G] ròn Hoa chẳng yêu lũ [Em] bướm lả [G] lơi Muốn yêu anh vác [C] cầy trên [G] đồi Hay là yêu chiến [Em] sĩ ngàn [C] nơi [D7] Thấy hoa tươi cuời bỗng thương [G] đời [G] Xuân! Hoa còn tươi [C] mãi Hoa vì nhân [Cm] thế biết sum [G] vầy cuộc [D7] vui [Em] Xuân! Hoa nở vì ai Tay nhịp bàn [C] tay cùng [A7] đắp xây ngày [D7] mai [G] Có một chàng thi [Em] sĩ miền [G] quê Ngắt bông hoa biếu [C] người xuân [G] thì Có một đàn em [Em] bé ngoài [C] đê [D7] Hát câu i tờ đón xuân [G] về [G] Những đoàn người trên [Em] luống cầy [G] nâu Thấy hoa xuân phép [C] lạ ra [G] màu Bỗng nhủ lòng ra [Em] sức cầy [C] sâu [D7] Tiếng ca như [C] thể tiếng kinh [G] cầu Hoa bèn yêu bóng [Em] dáng cần [G] lao Bắt tay nhau tránh [C] cuộc cơ [G] cầu Người cùng mùa đã [Em] thoát vực [C] sâu [D7] Sức reo hoa nở lúc xuân [G] đầu [G] Xuân! Hoa tỏa hương [C] mới Nhân quần ân [Cm] ái đã kêu [G] đòi niềm [D7] vui [Em] Xuân! Hoa là tình tôi Đua nở cùng [C] ai cùng [A7] luyến yêu mọi [D7] nơi [G] Có một bầy thôn [Em] nữ nhìn [G] hoa Chúc cho xuân vui [C] vẻ thái [G] hòa Có một vài tóc [Em] trắng thầm [C][D7] Ước cho hoa nở mãi không [G] già

Video hướng dẫn