1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoài cảm trong mưa

Lm. Ánh Đăng - Hồ Danh Lịch
Nguồn: thanhcavietnam.net