highlight chords
				             [Am]          [Am] 
Ta vừa tan chút nắng r ồi 
 [E]            [Am]  
Có rơi lại cơn mê ta nuô i lớn 
 [Am]         
Em vừa tan nỗi nhớ r 
 [E]              [Am]  
C ó khi gặp lại chưa chắc quen nhau 
   [F]        [C]   
Ngày ấy nắng chưa hề u màu 
 [Dm]           [E]       [Am] 
Cài lên áo hoa môi em mề m hơn nhung gấm 
     [E]          [F]            [C] 
Để ta cấ t đi vào tim ngày ấy nắng chưa từng huy hoàng 
 [Dm]            [E]      [Am]
Dịu dàng thế thôi ru ta và o cơn mê đắm 
   [C#m]  [F#m]      [C#m]   
Để n hớ nhắ c em chào nắng đôi lần 
 [D]          [A] 
Chắc em lại quên rồi 
 [F#m]       [C#m] 
Có khi nào mời e m về 
 [Dm7]        [E]    [A]  
H oài niệm ta cất đi vào mơ ta ... 
 

             
Ta giờ thôi hết lớn rồi 
                   
Chắc ta ngại phải yêu như không đấy 
             
Em thì quên hết nắng rồi 
                 
Đến bao giờ thì ta mới quên em ? 
              
Ngày ấy nắng chưa hề u màu 
                     
Cài lên áo hoa môi em mềm hơn nhung đấy 
                            
Để ta cất đi vào tim ngày ấy nắng chưa từng huy hoàng 
                      
Dịu dàng thế thôi ru ta vào cơn mê đắm ... 
                
Để nhớ nhắc em về qua nơi này 
           
Giữ em lại đôi ngày 
            
Rước em vào tim ta này 
                    
Hoài niệm trôi nắng trôi vào mơ em ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoài niệm nắng

				             [Am]          [Am] 
Ta vừa tan chút nắng r ồi 
 [E]            [Am]  
Có rơi lại cơn mê ta nuô i lớn 
 [Am]         
Em vừa tan nỗi nhớ r 
 [E]              [Am]  
C ó khi gặp lại chưa chắc quen nhau 
   [F]        [C]   
Ngày ấy nắng chưa hề u màu 
 [Dm]           [E]       [Am] 
Cài lên áo hoa môi em mề m hơn nhung gấm 
     [E]          [F]            [C] 
Để ta cấ t đi vào tim ngày ấy nắng chưa từng huy hoàng 
 [Dm]            [E]      [Am]
Dịu dàng thế thôi ru ta và o cơn mê đắm 
   [C#m]  [F#m]      [C#m]   
Để n hớ nhắ c em chào nắng đôi lần 
 [D]          [A] 
Chắc em lại quên rồi 
 [F#m]       [C#m] 
Có khi nào mời e m về 
 [Dm7]        [E]    [A]  
H oài niệm ta cất đi vào mơ ta ... 
 

             
Ta giờ thôi hết lớn rồi 
                   
Chắc ta ngại phải yêu như không đấy 
             
Em thì quên hết nắng rồi 
                 
Đến bao giờ thì ta mới quên em ? 
              
Ngày ấy nắng chưa hề u màu 
                     
Cài lên áo hoa môi em mềm hơn nhung đấy 
                            
Để ta cất đi vào tim ngày ấy nắng chưa từng huy hoàng 
                      
Dịu dàng thế thôi ru ta vào cơn mê đắm ... 
                
Để nhớ nhắc em về qua nơi này 
           
Giữ em lại đôi ngày 
            
Rước em vào tim ta này 
                    
Hoài niệm trôi nắng trôi vào mơ em ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com