1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng Hạc Lâu (Yellow Crane Pavillion)

Cuộn trang

Xưa hạc vàng [C] bay vút bóng người Đây lầu hoàng [F] hạc chút thơm [G] rơi Vàng [C] tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i) Trắng một mầu [G7] mây vạn vạn đời (i). Cây [C] bến hán (ứ ư ừ) dương còn nắng chiếu (ú u) Cỏ [Dm] bờ anh vũ chẳng (ừ ư) ai [F] chơi Gần [C] xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư) Đừng giục cơn sầu (ù u) [G7] nữa (ớ ớ) sóng [C] ơi (í i).