highlight chords
Xưa hạc vàng [C] bay vút bóng người
Đây lầu hoàng [F] hạc chút thơm [G] rơi
Vàng [C] tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i)
Trắng một mầu [G7] mây vạn vạn đời (i).
Cây [C] bến hán (ứ ư ừ) dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ [Dm] bờ anh vũ chẳng (ừ ư) ai [F] chơi
Gần [C] xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư)
Đừng giục cơn sầu (ù u) [G7] nữa (ớ ớ) sóng [C] ơi (í i).
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng Hạc Lâu (Yellow Crane Pavillion)

Cung Tiến , Thôi Hiệu
Xưa hạc vàng [C] bay vút bóng người
Đây lầu hoàng [F] hạc chút thơm [G] rơi
Vàng [C] tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i)
Trắng một mầu [G7] mây vạn vạn đời (i).
Cây [C] bến hán (ứ ư ừ) dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ [Dm] bờ anh vũ chẳng (ừ ư) ai [F] chơi
Gần [C] xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư)
Đừng giục cơn sầu (ù u) [G7] nữa (ớ ớ) sóng [C] ơi (í i).

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com