1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng hôn ấm áp

Cuộn trang

[Em] [Am] [C] [C] Đôi khi em không h iểu vì sao ,em ra đi để cuộc tìn h phôi phai [Em] [D] [B7] [B7] B ỏ lại một mình anh lẻ loi thao thức đ êm dài [Em] [Am] [C] [Em] K hi cơn đau đã lắng q uá rồi, đôi khi em vẫn tự hỏi l òng [Em] [B7] [Em] rằ ng giờ này có khi nào t a vẫn còn nhớ ba o lời yêu đã trao [Em] [Em] [C] [Em] Dù cuộc tình mình nay đã xa thật xa n hưng anh không quên bao nhiê u chiều ấm áp [Em] [D] [G] [B7] M ình tựa đầu ngồi ng ắm hoàng hôn mơ giấc m ơ hồng [G] [Am] [C] [Em] Dù giờ này mình anh lẻ l oi trong hoàng hôn. Nhưng anh tin sẽ đến một ngày k hông xa [Em] [B7] [Em] Mình lại về,về đây với nhau sưởi ấm hoàng hôn [C] [Em] Nh ưng anh tin sẽ đến một ngày khô ng xa [Em] [B7] [Em] M ình lại về,về đây với n hau sưởi ấm hoàng h ôn

Video hướng dẫn