highlight chords
				             [Em]        [Am]    [C]          [C]      
Đôi khi em không h iểu vì sao ,em ra đi để cuộc tìn h phôi phai 
 [Em]          [D]        [B7]  [B7] 
B ỏ lại một mình anh lẻ loi thao thức đ êm dài 
 

 [Em]         [Am]   [C]           [Em]  
K hi cơn đau đã lắng q uá rồi, đôi khi em vẫn tự hỏi l òng 
  [Em]           [B7]       [Em]        
rằ ng giờ này có khi nào t a vẫn còn nhớ ba o lời yêu đã trao 
 

 [Em]           [Em]      [C]              [Em]      
Dù cuộc tình mình nay đã xa thật xa n hưng anh không quên bao nhiê u chiều ấm áp 
 [Em]         [D]           [G]   [B7]
M ình tựa đầu ngồi ng ắm hoàng hôn mơ giấc m ơ hồng 
 

 

  [G]           [Am]         [C]               [Em]   
Dù giờ này mình anh lẻ l oi trong hoàng hôn. Nhưng anh tin sẽ đến một ngày k hông xa 
 [Em]           [B7]         [Em] 
Mình lại về,về đây với nhau sưởi ấm hoàng hôn 
 

  [C]               [Em]   
Nh ưng anh tin sẽ đến một ngày khô ng xa 
 [Em]           [B7]         [Em] 
M ình lại về,về đây với n hau sưởi ấm hoàng h ôn 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng hôn ấm áp

				             [Em]        [Am]    [C]          [C]      
Đôi khi em không h iểu vì sao ,em ra đi để cuộc tìn h phôi phai 
 [Em]          [D]        [B7]  [B7] 
B ỏ lại một mình anh lẻ loi thao thức đ êm dài 
 

 [Em]         [Am]   [C]           [Em]  
K hi cơn đau đã lắng q uá rồi, đôi khi em vẫn tự hỏi l òng 
  [Em]           [B7]       [Em]        
rằ ng giờ này có khi nào t a vẫn còn nhớ ba o lời yêu đã trao 
 

 [Em]           [Em]      [C]              [Em]      
Dù cuộc tình mình nay đã xa thật xa n hưng anh không quên bao nhiê u chiều ấm áp 
 [Em]         [D]           [G]   [B7]
M ình tựa đầu ngồi ng ắm hoàng hôn mơ giấc m ơ hồng 
 

 

  [G]           [Am]         [C]               [Em]   
Dù giờ này mình anh lẻ l oi trong hoàng hôn. Nhưng anh tin sẽ đến một ngày k hông xa 
 [Em]           [B7]         [Em] 
Mình lại về,về đây với nhau sưởi ấm hoàng hôn 
 

  [C]               [Em]   
Nh ưng anh tin sẽ đến một ngày khô ng xa 
 [Em]           [B7]         [Em] 
M ình lại về,về đây với n hau sưởi ấm hoàng h ôn 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com