highlight chords
1. [Am] Có những lúc ta đi chung [G] con đường
[Am] Có những lúc ta vô tình [G] kề bước cùng [Am] nhau
Có những lúc ta đã bỗng [C] chợt tìm thấy [G] nhau
Anh đã mơ thấy mặt [Am] ngườị

2. [Am] Vẫn đã muốn nói yêu em [G] vô cùng
[Am] Anh đã muốn cho tay mình [G] đàn nắm chặt [Am] nhau
Anh đã muốn cho thân mình [C] gần lại với [G] nhau
Anh đã trông thấy mặt [Am] ngườị

Chorus:
Hoàng [F] hôn tháng 8 em [G] ơi 
có nghe mưa [C] rơi leo qua từng [Am] hàng cây
Nhẹ [F] nhàng tiếng gió ru [G] êm 
lãng quên một [C] giấc mơ [Am] cuối cùng
Hoàng [F] hôn bóng dáng em [G] đây 
khuất trong đôi [C] tay lay nhẹ nỗi [Am] chờ mong
Rồi [F] chợt có tiếng chân [G] ai bên [E] thềm (còn đâu)
Em đang ở [Am] đâu?

Bridge:
[Am] Ai như là [F] cơn gió [C] ai luôn bên [G] mình
[Am] Ai như là [F] tia nắng [C] ai đã rời [G] xa
[Am] Ai như là [F] cơn gió [C] ai luôn bên [G] mình
[Am] Ai như là [F] tia nắng [C] ai đã rời [G] xa

Chorus:
Hoàng [F] hôn tháng 8 em [G] ơi 
có nghe mưa [C] rơi leo qua từng [Am] hàng cây
Nhẹ [F] nhàng tiếng gió ru [G] êm 
lãng quên một [C] giấc mơ [Am] cuối cùng
Hoàng [F] hôn bóng dáng em [G] đây 
khuất trong đôi [C] tay lay nhẹ nỗi [Am] chờ mong
Rồi [F] chợt có tiếng chân [G] ai bên [E] thềm 

[Am] Da …[Em][Dm][G][Em][Am][Em][Dm][Em][Am] 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoàng hôn tháng tám

Phạm Toàn Thắng
1. [Am] Có những lúc ta đi chung [G] con đường
[Am] Có những lúc ta vô tình [G] kề bước cùng [Am] nhau
Có những lúc ta đã bỗng [C] chợt tìm thấy [G] nhau
Anh đã mơ thấy mặt [Am] ngườị

2. [Am] Vẫn đã muốn nói yêu em [G] vô cùng
[Am] Anh đã muốn cho tay mình [G] đàn nắm chặt [Am] nhau
Anh đã muốn cho thân mình [C] gần lại với [G] nhau
Anh đã trông thấy mặt [Am] ngườị

Chorus:
Hoàng [F] hôn tháng 8 em [G] ơi 
có nghe mưa [C] rơi leo qua từng [Am] hàng cây
Nhẹ [F] nhàng tiếng gió ru [G] êm 
lãng quên một [C] giấc mơ [Am] cuối cùng
Hoàng [F] hôn bóng dáng em [G] đây 
khuất trong đôi [C] tay lay nhẹ nỗi [Am] chờ mong
Rồi [F] chợt có tiếng chân [G] ai bên [E] thềm (còn đâu)
Em đang ở [Am] đâu?

Bridge:
[Am] Ai như là [F] cơn gió [C] ai luôn bên [G] mình
[Am] Ai như là [F] tia nắng [C] ai đã rời [G] xa
[Am] Ai như là [F] cơn gió [C] ai luôn bên [G] mình
[Am] Ai như là [F] tia nắng [C] ai đã rời [G] xa

Chorus:
Hoàng [F] hôn tháng 8 em [G] ơi 
có nghe mưa [C] rơi leo qua từng [Am] hàng cây
Nhẹ [F] nhàng tiếng gió ru [G] êm 
lãng quên một [C] giấc mơ [Am] cuối cùng
Hoàng [F] hôn bóng dáng em [G] đây 
khuất trong đôi [C] tay lay nhẹ nỗi [Am] chờ mong
Rồi [F] chợt có tiếng chân [G] ai bên [E] thềm 

[Am] Da …[Em][Dm][G][Em][Am][Em][Dm][Em][Am] 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com