highlight chords
Có ai đưa [Dm] đò cho tôi [A] buồn nhắn gửi câu [Gm] hò 
Hò rằng tôi thương cô lái [Dm] đò giờ đang ở [A] đâu 
Cô có [Dm] nghe bao đêm trắng tôi [Gm] chờ 
Người vui bên ấy đau lòng [A] tôi thương nhớ bên [Dm] này 
Nước trôi xa [Dm] nguồn không quay [A] về bến cũ bao [Gm] giờ
Ngày nào cô thương thân tôi [Dm] nghèo đời bao gió [A] sương 
Nhưng cớ [Dm] sao không đi hết con [Gm] đường 
Bỏ tôi giữa [A] khơi sao cô [C] đành bỏ bạn người [Dm] ơi! 
Hỡi cô lái đò ơi! Đêm thức giấc bao [Gm] lần nghe sóng xô [C] bờ tôi nhớ người [A] ta 
Cô theo chồng bỏ [C] bến tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi [A] (hờ) đội mưa đứng trông 
Tan nát cõi [C] lòng đò xa bến [Dm] sông 
[Dm] Hỡi! Hỡi cô lái [G] đò sao phụ tình [C] tôi 
có nghe tôi [F] buồn theo dòng [G] trôi 
Đã thương nhau [Bb] rồi sao người [A] ơi lỡ đành chia lứa [Dm] đôi 
Có...có ai đưa [G] đò…ơi đò [C] ơi 
Để tôi qua [F] đò một lần [G] thôi 
Nói câu giã [Bb] từ với người [A] ta dẫu lòng nghe xót [Dm] xa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hỡi cô lái đò

Hồng Xương Long
Có ai đưa [Dm] đò cho tôi [A] buồn nhắn gửi câu [Gm] hò 
Hò rằng tôi thương cô lái [Dm] đò giờ đang ở [A] đâu 
Cô có [Dm] nghe bao đêm trắng tôi [Gm] chờ 
Người vui bên ấy đau lòng [A] tôi thương nhớ bên [Dm] này 
Nước trôi xa [Dm] nguồn không quay [A] về bến cũ bao [Gm] giờ
Ngày nào cô thương thân tôi [Dm] nghèo đời bao gió [A] sương 
Nhưng cớ [Dm] sao không đi hết con [Gm] đường 
Bỏ tôi giữa [A] khơi sao cô [C] đành bỏ bạn người [Dm] ơi! 
Hỡi cô lái đò ơi! Đêm thức giấc bao [Gm] lần nghe sóng xô [C] bờ tôi nhớ người [A] ta 
Cô theo chồng bỏ [C] bến tôi đứng khóc bên bờ chỉ mỗi tôi [A] (hờ) đội mưa đứng trông 
Tan nát cõi [C] lòng đò xa bến [Dm] sông 
[Dm] Hỡi! Hỡi cô lái [G] đò sao phụ tình [C] tôi 
có nghe tôi [F] buồn theo dòng [G] trôi 
Đã thương nhau [Bb] rồi sao người [A] ơi lỡ đành chia lứa [Dm] đôi 
Có...có ai đưa [G] đò…ơi đò [C] ơi 
Để tôi qua [F] đò một lần [G] thôi 
Nói câu giã [Bb] từ với người [A] ta dẫu lòng nghe xót [Dm] xa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com