1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hỏi lá mùa thu

Cuộn trang

Ta [D] hỏi lá mùa thu sao [A] lá se kiếp buồn Bỏ [Am] quên màu xanh biếc [G] nồng Của [Gm] những tiết trời mùa [A] xuân Ta hỏi lá mùa [D] thu sao [G] lá buồn chi lá [C] úa [Em] Mà sắc lá đỏ [D] hoe [G] như mắt ta đang [A] khóc [F#m] Ta [B7] khóc suốt mùa [Em] thu [A] Ta khóc suốt mùa [D] thu Khóc cho [G] lá khóc cho [Em] ta Cho nhành cây ở [Gm] lại Cho [A] ngày lá rơi nhẹ [D] rơi [F#m] Ta [B7] khóc suốt mùa [Em] thu Ta [A] khóc suốt mùa [D] thu Khóc cho [Bm] lá khóc cho [Em] ta Cho [G] nhành cây ở [Gm] lại Cho [A] ngày lá rơi về [D] nguồn Ta [D] hỏi lá mùa thu sao [A] lá vàng quá vội Còn [Am] chi đâu chờ [G] đợi Chỉ [Gm] mỗi mùa đông [A] buồn Ta hỏi lá mùa [D] thu Lá [G] có biết ta [Gm] buồn Hồn ta vàng như [Em] lá Gầy [A] như nhánh sầu [D] đông

Video hướng dẫn