1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hội nghị Diên Hồng

Cuộn trang

Toàn dân! Nghe [D] chăng? Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng [D] đằng! Biên thùy rung chuyển [A] Tuông [D] giày non [A] sông rền vang [D] tiếng vó [A] câu Gây oán nghìn [A] thu Toàn dân Tiên [D] Long! Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng [D] đằng! Nên hòa hay chiến? [A] Diên [D] Hồng tâu [A] lên cùng minh [D] đế báo [A] ân Hỡi đâu tứ [D] dân! [Dm] Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi [A] Ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới [Bb] Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn [Gm] phương Theo gió bay khắp [Dm] miền sông núi réo đòi Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước [Dm] yêu quê hương Giống anh hùng nâng cao chí lớn Giống anh hùng đua sức tráng [G] cường.[Dm] Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân! Đường còn dài, Hờn vương trên quan tái [A7] Xa xa trông áng mây đầu non [Dm] đoài [A7] [Dm] [G] Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà Đoạt thành trì toan xéo giày [D] lăng miếu [G] Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước [D] ta [A7] Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn [D] dân kêu la Trước nhục nước nên hòa hay nên [G] chiến? Quyết Chiến! Trước nhục nước nên hòa hay nên [C] chiến? [G] Quyết Chiến! Quyết chiến [D] luôn Cứu [Em] nước [Bm] nhà, nối [D] chí dân [G] hùng [D] anh [C] Thế nước yếu lấy gì lo chiến [G] chinh? [C] Hy Sinh! Thế nước yếu lấy gì lo chiến [D] chinh? [G] Hy Sinh! Thề liều [C] thân cho [G] sông núi [C] Muôn Năm [D] Lừng [G] Uy!

Video hướng dẫn