1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hội Thánh ca

Cuộn trang

1. Hát dâng lên [C] Cha một bài ca mới trong nơi Chí [Dm] Thánh Chúa Cha trên trời Cánh tay yêu thương Ngài đang thay mới ban ơn cứu [G] rỗi phấn hưng nơi nơi Chúng con đan [C] tay nguyền đi chung lối xin Cha thêm [Dm] sức xoá tan màn [G] tối Đem Lửa linh [F] nung nung sôi thân lãng du [G] đơn côi về nước Cha [C] Trời ĐK 1: Hội [C] Thánh của Đức Chúa [F] Trời trên Nước Nam [G] tôi ơn phước Không nguôi nhờ Đèn Thánh [C] soi hội [E] Thánh của Đức Chúa Trời Dâng Thánh Ca [F] hay cao với đôi [G] tay vào hành lang [C] Ngài Đức tin con [C] như dầu, đèn khai sáng yêu thương gắn [Dm] bó, ý Cha chu toàn Bánh khô chia nhau dài theo năm tháng vui trong nước [G] mắt tiếng ca bình [C] an 2. Al lé lu –[C] ia! Mừng Jêhôvah. tôi trai tớ [Dm] gái sống vui chan hoà Núp trong tay Cha tình thương vô giá cho con kiếp [G] sống lánh xa điêu ngoa Al lé lu –[C] ia! mừng vua Jê-sus, ai tin Danh [Dm] Chúa nấy ai được [G] cứu Danh hiển vinh [F] Jê-sus, ngăn bước tôi [G] phiêu lưu, vượt chốn ao [C] tù ĐK 2: Hội [C] Thánh của Đức Chúa [F] Trời trên Nước Nam [G] tôi ơn phước Không nguôi nhờ Đèn Thánh [C] soi. Hội [E] Thánh của Đức Chúa Trời Tôi có anh [F] em, không sống bon [G] chen thuận hoà đáng [C] khen Nắm tay cho [C] lâu dìu nhau đi mau phương xa có [Dm] tiếng thiết tha kêu cầu Cứu muôn sanh linh tội tình che giấu ta mau bước [G] tới sẻ chia niềm [C] đau

Video hướng dẫn