1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hỏi thế có buồn không

Cuộn trang

Lặng trong [G] tim tôi thầm [Bm] hỏi Sao [Am] lòng tôi nhớ miên [D] man Sài [G] Gòn phố lá me [Am] bay Sài [D] Gòn có dáng thân [G] quen Duy Tân [C] còn mong [D] ai dệt trên [G] lối Nghẹn trong [G] tim tôi thầm [Bm] hỏi Sao [Am] đời còn quá đau [D] thương Sài [G] Gòn những xót xa [Am] mang tội [G] tình Từng [G] ngày đứng ngóng trông [D] ai Rồi [B7] nhớ trong thinh [Em] lặng Đợi [Am] chờ bão tố qua [C] mau Mà [G] đời mãi mịt [D] mờ Tim [G] tôi vẫn nhói [Am] đau [B7] Việt Nam chưa [Em] qua ngày dài xót [Bm] xa Dòng lệ vẫn [D] trôi nụ cười hắt [G] hiu Tình người cách [D] xa Cha [G] tôi chết không áo [Am] quan [B7] Ở chốn thâm [Em] sâu mẹ thì mất [Bm] con Người thì đã [D] theo biển vào đáy [G] sâu Chẳng còn thấy [D] nhau Quê [G] hương đã sinh lớn [Am] tôi [B7] Hạnh phúc hôm [Em] nay trẻ nhỏ cách [Bm] xa Học đường đã [D] lâu tìm vội miếng [G] cơm Học lừa dối [D] nhau, hỏi thế có buồn [G] không

Video hướng dẫn