1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hối tiếc

Cuộn trang

1. Ngồi xuống [Bb] đây, tim [F] anh nhói [Bb] đau khôn nguôi Vì chốn [Eb] đây từng [Cm] là chứng [F] nhân đôi ta Giờ đây [Gm] em về phương [F] nào cách [Cm] chia xa xôi [Gm] rồi Nhớ [Cm] em đắng [F] môi ngậm [Bb] ngùi. [Gm] Từ nơi chốn [Dm] kia, có hay [Eb] rằng anh luôn mong [Bb] chờ [Cm] Người yêu dấu [Dm] ơi, phải chăng [Cm] vì anh, em bỏ [F] đi. ĐK: Người [Bb] hỡi có biết anh đã hối tiếc cho [Gm] anh một lần gặp [Dm] người Để cho [Eb] anh quên đi, để [Dm] anh quên đi lỗi [Cm] lầm anh mang cho [F] người Người [Bb] hỡi có biết anh đã hối tiếc, cho [Gm] anh một lần thấy [Dm] em Để cho [Eb] anh quên đi, để [F] anh quên đi muộn [Bb] phiền. 2. Bài hát [Bb] đây, anh [Dm] xin viết [Gm] cho riêng em Để nói [Eb] lên niềm hối [Cm] tiếc trao cho [F] em Ngàn lời [Eb] ca giờ không [Dm] sao nói [Gm] hết tâm tư này Hát [Cm] lên chỉ [F] thêm nghẹn [Bb] ngào. [Gm] Tìm nơi chốn [Dm] kia, có hay [Eb] rằng anh luôn mong [Bb] chờ [Cm] Người yêu dấu [Dm] ơi, phải chăng [Cm] vì anh, em bỏ [F] đi.

Video hướng dẫn