1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hỡi tình nhân

thơ Lê Hân - nhạc Cao Minh Hưng
Nguồn: saigonocean.com