1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồi tưởng

Cuộn trang

1.Chiều [Am] khuất đêm [C] về lặng [Dm] yên bốn [Am] bề Người [C] đi qua bao năm [E7] tháng tái tê Tìm [G] ai phương nao sầu [F] ai chôn sâu Đất [C] trời quạnh hiu xám [E7] màu biển [Am] dâu Lênh [Am] đênh ngàn sao muốn [C] hỏi Sao [F] lòng người không bay [Dm] cao Khiến [G] cho tình đời vẫn [C] lắm đớn [E7] đau Đêm [G] nay ta muốn [C] nhìn trăng [F] sao in bóng [C] hình Để [E7] ta ôm mãi vầng trăng thơ [Am] trinh 2. Ngồi [Am] giữa đêm [C] tàn sầu [Dm] dâng phím [Am] đàn Hồn [C] ta miên man bao [E7] nỗi trái ngang Thời [G] gian xa xăm sầu [F] ai đăm đăm Ngóng [C] tìm tình yêu cuối [E7] trời lạnh [Am] căm Lênh [Am] đênh ngàn sao muốn [C] hỏi Sao [F] lòng người không bay [Dm] cao Khiến [G] cho tình đời vẫn [C] lắm đớn [E7] đau Sương [G] ơi thôi xuống [C] đầy, thôi [F] rơi trên lối [C] này Để [E7] ta ôm mãi vầng trăng thơ [Am] ngây

Video hướng dẫn