highlight chords
INTRO/VERSE:
e|-----------------------------------------------------------------------8~~--|
B|-6----8--10----13--15-----13--10----13--15-----13--10----10--8---6--5-------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|-5----7--8-----12--13-----12--8-----12--13-----12--8-----8------------------|
E|-------------------------------------------------------------8---8----------|
VERSE:
[Dm7]Tried to [F]keep you [Bb]close to [F]me,
But [Bb]life got [F]in [C]between
[Dm7]Tried to [F]square not [Bb]being [F]there
But [Bb]think that [F]I should have [C]been
CHORUS:
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Bb
Hold back the river so I
F
Can stop for a minute and see where you hide
F
Hold back the river, hold back
VERSE:
[Dm7]Once [F]upon a [Bb]different [F]life
We [Bb]rode our [F]bikes into the [C]sky
But [Dm7]now we [F]crawl [Bb]against the [F]tide
Those [Bb]distant [F]days are flashing [C]by
CHORUS:
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
[F]Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, [C]hold back
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
F
Can stop for a minute and see where you hide
Hold back the river, [C]hold back
[Dm7]Ooh [F]oho, [Bb]oho, [F]oho,
[Bb]Oho, [F]oho, [C]ohooh
BRIDGE:
[F]Lonely water, lonely water won't you [Bb]let us wander
Gm
Let us hold each other
[F]Lonely water, lonely water won't you [Bb]let us wander
Gm
Let us hold each other
CHORUS:
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
[F]Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, [C]hold back
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
F
Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, [C]ooh
BRIDGE:FBbGm
Lonely water, lonely water won't you let us wander
Let us hold each other
Lonely water, lonely water won't you let us wander
Let us hold each other
OUTRO:
e|---------------------------------------------------------------------|
B|-6----8--10----13--15-----13--10----13--15-----13--10----10--8--8~~--|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-5----7--8-----12--13-----12--8-----12--13-----12--8-----8---7-------|
E|---------------------------------------------------------------------|
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hold Back The River

James Bay
INTRO/VERSE:
e|-----------------------------------------------------------------------8~~--|
B|-6----8--10----13--15-----13--10----13--15-----13--10----10--8---6--5-------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|-5----7--8-----12--13-----12--8-----12--13-----12--8-----8------------------|
E|-------------------------------------------------------------8---8----------|
VERSE:
[Dm7]Tried to [F]keep you [Bb]close to [F]me,
But [Bb]life got [F]in [C]between
[Dm7]Tried to [F]square not [Bb]being [F]there
But [Bb]think that [F]I should have [C]been
CHORUS:
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Bb
Hold back the river so I
F
Can stop for a minute and see where you hide
F
Hold back the river, hold back
VERSE:
[Dm7]Once [F]upon a [Bb]different [F]life
We [Bb]rode our [F]bikes into the [C]sky
But [Dm7]now we [F]crawl [Bb]against the [F]tide
Those [Bb]distant [F]days are flashing [C]by
CHORUS:
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
[F]Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, [C]hold back
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
F
Can stop for a minute and see where you hide
Hold back the river, [C]hold back
[Dm7]Ooh [F]oho, [Bb]oho, [F]oho,
[Bb]Oho, [F]oho, [C]ohooh
BRIDGE:
[F]Lonely water, lonely water won't you [Bb]let us wander
Gm
Let us hold each other
[F]Lonely water, lonely water won't you [Bb]let us wander
Gm
Let us hold each other
CHORUS:
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
[F]Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, [C]hold back
Bb
Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river so I
F
Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, [C]ooh
BRIDGE:FBbGm
Lonely water, lonely water won't you let us wander
Let us hold each other
Lonely water, lonely water won't you let us wander
Let us hold each other
OUTRO:
e|---------------------------------------------------------------------|
B|-6----8--10----13--15-----13--10----13--15-----13--10----10--8--8~~--|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-5----7--8-----12--13-----12--8-----12--13-----12--8-----8---7-------|
E|---------------------------------------------------------------------|

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com