highlight chords
1. [Am] Hôm nay không sữa chắc [C] em ra đi thật xa 
Chiếc [E7] chai lăn trong gốc [Am] nhà dấu [E7] tích em chưa xoá [Am] nhoà 
Hôm nay không sữa có khác [C] chi hơn ngày qua 
Khách [E7] đêm đi ngang thấy [Am] lạ thắc [E7] mắc em không có [Am] nhà 

ĐK: Nào họ hay biết [A] ý đó mang trong lòng [G] chai 
Từ [D] nay là thôi hết tuyệt [E7] vọng và thôi mơ [A] ước 
Nào họ hay biết đã có bao nhiêu hoàng [G] cung 
[D] Xây bên trong đó em [E7] như công chúa trị [A] ngôi 

[Am] Hôm nay không sữa tiếc [C] thương bao nhiêu ngày xưa 
Có [E7] em tươi như nắng [Am] trời đăm [E7] đuối cho anh biết [Am] cười 

[A] Giờ này em [E7] đi tâm tối [D] cô đơn vây kín [E7] nơi nơi 
[A] Căn phòng ta yên [E7] vui xưa ấm [D] êm nay thành cung thánh 
[A] Bây giờ còn [E7] trong anh thương nhớ [D] miên man thoáng em [E7] ngoan 
[D] Lúc đôi ta còn [E7] nhau 

2. [Am] Hôm nay không sữa tiếc [C] thương bao nhiêu ngày xưa 
Có [E7] em tươi như nắng [Am] trời đắm [E7] đuối cho anh biết [Am] cười 
Thương nhau biết mấy hứa [C] không khi nào rời nhau 
Đến [E7] nay em xa cách [Am] rồi nỗi [E7] đớn đau ôi rã [Am] rời 


-------------------


1. [Am] No milk today, my [C] love is gone away.
The [E7] bottle stands for-[Am] lorn, a [E7] symbol of the [Am] dawn.
No milk today, it [C] seems a common sight
But [E7] people passing [Am] by don't [E7] know the reason [Am] why

Chorus: How could they [A] know just what this message [G] means
The [D] end of all my hopes, the [E7] end of all my [A] dreams
How could they know, a palace there had [G] been
[D] behind the door where [E7] my love reigned as [A] queen

[Am] No milk today, it [C] wasn't always so
The [E7] company was [Am] gay, we [E7] turn'd night into [Am] day

[A] But all that's [E7] left is a [D] place dark and [E7] lonely
[A] A terraced [E7] house in a [D] mean street back of town
[A] Becomes a [E7] shrine when I [D] think of you [E7] only
[D] Just two up two [E7] down

2. [Am] No milk today, it [C] wasn't always so
The [E7] company was [Am] gay, we [E7] turn'd night into [Am] day
As music played the [C] faster did we dance
We [E7] felt it both at [Am] once, the [E7] start of our roman-[Am] ce

Chorus: How could they [A] know just what this message [G] means
The [D] end of all my hopes, the [E7] end of all my [A] dreams
How could they know, a palace there had [G] been
[D] behind the door where [E7] my love reigned as [A] queen
[Am] No milk today my [C] love is gone away
The [E7] bottle stands for-[Am] lom, a [E7] symbol of the [Am] dawn

[A] But all that's [E7] left is a [D] place dark and [E7] lonely
[A] A terraced [E7] house in a [D] mean street back of town
[A] Becomes a [E7] shrine when I [D] think of you [E7] only
[D] Just two up two [E7] down
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hôm nay không sữa (No milk today)

Graham Gouldman
1. [Am] Hôm nay không sữa chắc [C] em ra đi thật xa 
Chiếc [E7] chai lăn trong gốc [Am] nhà dấu [E7] tích em chưa xoá [Am] nhoà 
Hôm nay không sữa có khác [C] chi hơn ngày qua 
Khách [E7] đêm đi ngang thấy [Am] lạ thắc [E7] mắc em không có [Am] nhà 

ĐK: Nào họ hay biết [A] ý đó mang trong lòng [G] chai 
Từ [D] nay là thôi hết tuyệt [E7] vọng và thôi mơ [A] ước 
Nào họ hay biết đã có bao nhiêu hoàng [G] cung 
[D] Xây bên trong đó em [E7] như công chúa trị [A] ngôi 

[Am] Hôm nay không sữa tiếc [C] thương bao nhiêu ngày xưa 
Có [E7] em tươi như nắng [Am] trời đăm [E7] đuối cho anh biết [Am] cười 

[A] Giờ này em [E7] đi tâm tối [D] cô đơn vây kín [E7] nơi nơi 
[A] Căn phòng ta yên [E7] vui xưa ấm [D] êm nay thành cung thánh 
[A] Bây giờ còn [E7] trong anh thương nhớ [D] miên man thoáng em [E7] ngoan 
[D] Lúc đôi ta còn [E7] nhau 

2. [Am] Hôm nay không sữa tiếc [C] thương bao nhiêu ngày xưa 
Có [E7] em tươi như nắng [Am] trời đắm [E7] đuối cho anh biết [Am] cười 
Thương nhau biết mấy hứa [C] không khi nào rời nhau 
Đến [E7] nay em xa cách [Am] rồi nỗi [E7] đớn đau ôi rã [Am] rời 


-------------------


1. [Am] No milk today, my [C] love is gone away.
The [E7] bottle stands for-[Am] lorn, a [E7] symbol of the [Am] dawn.
No milk today, it [C] seems a common sight
But [E7] people passing [Am] by don't [E7] know the reason [Am] why

Chorus: How could they [A] know just what this message [G] means
The [D] end of all my hopes, the [E7] end of all my [A] dreams
How could they know, a palace there had [G] been
[D] behind the door where [E7] my love reigned as [A] queen

[Am] No milk today, it [C] wasn't always so
The [E7] company was [Am] gay, we [E7] turn'd night into [Am] day

[A] But all that's [E7] left is a [D] place dark and [E7] lonely
[A] A terraced [E7] house in a [D] mean street back of town
[A] Becomes a [E7] shrine when I [D] think of you [E7] only
[D] Just two up two [E7] down

2. [Am] No milk today, it [C] wasn't always so
The [E7] company was [Am] gay, we [E7] turn'd night into [Am] day
As music played the [C] faster did we dance
We [E7] felt it both at [Am] once, the [E7] start of our roman-[Am] ce

Chorus: How could they [A] know just what this message [G] means
The [D] end of all my hopes, the [E7] end of all my [A] dreams
How could they know, a palace there had [G] been
[D] behind the door where [E7] my love reigned as [A] queen
[Am] No milk today my [C] love is gone away
The [E7] bottle stands for-[Am] lom, a [E7] symbol of the [Am] dawn

[A] But all that's [E7] left is a [D] place dark and [E7] lonely
[A] A terraced [E7] house in a [D] mean street back of town
[A] Becomes a [E7] shrine when I [D] think of you [E7] only
[D] Just two up two [E7] down

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com