1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hôm nay không sữa (No milk today)

Cuộn trang

1. [Am] Hôm nay không sữa chắc [C] em ra đi thật xa Chiếc [E7] chai lăn trong gốc [Am] nhà dấu [E7] tích em chưa xoá [Am] nhoà Hôm nay không sữa có khác [C] chi hơn ngày qua Khách [E7] đêm đi ngang thấy [Am] lạ thắc [E7] mắc em không có [Am] nhà ĐK: Nào họ hay biết [A] ý đó mang trong lòng [G] chai Từ [D] nay là thôi hết tuyệt [E7] vọng và thôi mơ [A] ước Nào họ hay biết đã có bao nhiêu hoàng [G] cung [D] Xây bên trong đó em [E7] như công chúa trị [A] ngôi [Am] Hôm nay không sữa tiếc [C] thương bao nhiêu ngày xưa Có [E7] em tươi như nắng [Am] trời đăm [E7] đuối cho anh biết [Am] cười [A] Giờ này em [E7] đi tâm tối [D] cô đơn vây kín [E7] nơi nơi [A] Căn phòng ta yên [E7] vui xưa ấm [D] êm nay thành cung thánh [A] Bây giờ còn [E7] trong anh thương nhớ [D] miên man thoáng em [E7] ngoan [D] Lúc đôi ta còn [E7] nhau 2. [Am] Hôm nay không sữa tiếc [C] thương bao nhiêu ngày xưa Có [E7] em tươi như nắng [Am] trời đắm [E7] đuối cho anh biết [Am] cười Thương nhau biết mấy hứa [C] không khi nào rời nhau Đến [E7] nay em xa cách [Am] rồi nỗi [E7] đớn đau ôi rã [Am] rời ------------------- 1. [Am] No milk today, my [C] love is gone away. The [E7] bottle stands for-[Am] lorn, a [E7] symbol of the [Am] dawn. No milk today, it [C] seems a common sight But [E7] people passing [Am] by don't [E7] know the reason [Am] why Chorus: How could they [A] know just what this message [G] means The [D] end of all my hopes, the [E7] end of all my [A] dreams How could they know, a palace there had [G] been [D] behind the door where [E7] my love reigned as [A] queen [Am] No milk today, it [C] wasn't always so The [E7] company was [Am] gay, we [E7] turn'd night into [Am] day [A] But all that's [E7] left is a [D] place dark and [E7] lonely [A] A terraced [E7] house in a [D] mean street back of town [A] Becomes a [E7] shrine when I [D] think of you [E7] only [D] Just two up two [E7] down 2. [Am] No milk today, it [C] wasn't always so The [E7] company was [Am] gay, we [E7] turn'd night into [Am] day As music played the [C] faster did we dance We [E7] felt it both at [Am] once, the [E7] start of our roman-[Am] ce Chorus: How could they [A] know just what this message [G] means The [D] end of all my hopes, the [E7] end of all my [A] dreams How could they know, a palace there had [G] been [D] behind the door where [E7] my love reigned as [A] queen [Am] No milk today my [C] love is gone away The [E7] bottle stands for-[Am] lom, a [E7] symbol of the [Am] dawn [A] But all that's [E7] left is a [D] place dark and [E7] lonely [A] A terraced [E7] house in a [D] mean street back of town [A] Becomes a [E7] shrine when I [D] think of you [E7] only [D] Just two up two [E7] down

Video hướng dẫn