1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hôm nay tôi nghe

Trịnh Công Sơn
Hôm nay tôi nghe
Nguồn: hopamviet.com