highlight chords
				             [Dm]                
Lửa hồng cháy bừng tỏa hào quang 
 [Dm]              [Am] 
L ửa hồng cháy bừng sáng rừng ho ang 
  [Am]              
Đâ y hồn lửa thiêng vì sông núi 
 [Am]             [Dm] 
Đ ây hồn lửa thiêng vì chánh Đạo 
  [Dm]             
Ng àn xưa vang lên vạn lời ca 
 [Dm]                
H ùng tiến bước chân từ bốn phương 
 

                
Hỡi đoàn áo Lam yêu lửa thiêng 
              
Mau về xiết tay ta cùng ca 
                 
Quây quần múa reo mừng nhân thế 
                
Không hờn oán nhau ta kết đoàn 
 

 [Bb]             [Dm]  
C ầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy 
 [Bb]              [Dm] 
C ầu xin lửa thiêng bừng cháy c ao 
  [Bb]             [Dm]  
Cầ u xin lửa thiêng bừng bừng cháy. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồn lửa thiêng

				             [Dm]                
Lửa hồng cháy bừng tỏa hào quang 
 [Dm]              [Am] 
L ửa hồng cháy bừng sáng rừng ho ang 
  [Am]              
Đâ y hồn lửa thiêng vì sông núi 
 [Am]             [Dm] 
Đ ây hồn lửa thiêng vì chánh Đạo 
  [Dm]             
Ng àn xưa vang lên vạn lời ca 
 [Dm]                
H ùng tiến bước chân từ bốn phương 
 

                
Hỡi đoàn áo Lam yêu lửa thiêng 
              
Mau về xiết tay ta cùng ca 
                 
Quây quần múa reo mừng nhân thế 
                
Không hờn oán nhau ta kết đoàn 
 

 [Bb]             [Dm]  
C ầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy 
 [Bb]              [Dm] 
C ầu xin lửa thiêng bừng cháy c ao 
  [Bb]             [Dm]  
Cầ u xin lửa thiêng bừng bừng cháy. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com