highlight chords
Trên sông chơi [Dm] vơi
Gió đưa hiu hắt [F] từ phương xa [A] vờị 
Lan theo cơn [Bb] gió
Bấp [A] bênh trôi máu [F] ai pha hồng dòng [A] sông 
Vang theo hơi [F] gió. 
Tiếng của [Dm] ai thầm [A7] khóc trên lưng [Dm] sóng 
Thôi [Bb] nhắc nhở [F] chi khi Bắc Nam 
Đoạn [A] tình, tàn [Bb] sát [A] sinh [Dm] linh 
Ôi sông [Dm] Gianh ! Hồn [F] mi than [Dm] khóc ? 
Lòng [F] mi đau [Dm] đớn ? Dòng [F] mi căm [Dm] hờn 
Vì [A] đâu bao năm nam bắc tranh hùng bạo tàn
Nên nước non [Dm] này chịu mờ [A] ám 
Ôi sông [A] Gianh ? lòng [Dm] mi tủi [A] chăng ? 
Hồn [Dm] mi hổ [A] chăng ? dạ có buồn [Dm]chăng ? 
Chưa [Bb] xóa mất những [A] cơn 
Tương [Bb] tàn chưa [Dm] thấy [A] ngày vẻ [Dm] vang 
Trên sông xa [Dm] xa
Khói lam nương bóng [F] mây bay là [A] đà 
Vươn theo hơi [Bb] khóị
Bóng [A] ai mờ lướt [F] trên sương chiều đìu [A] hiu ? 
Không gian u [F] tối 
Sát khi [Dm] dâng ngàn [A] lớp che sông [Dm] núi ? 
Ôi [Bb] xấu hổ [F] thay
Gương giết nhau một [A] nhà, ngàn kiếp không [Dm] phaị 
Ôi sông [Dm] Gianh ! Hồn [F] mi nên [Dm] sánh. 
Cùng [F] con sông [Dm] Hát, cùng [F] con sông [Dm] Ðằng ? 
Vì [A] đâu mi đang phân rẽ phân dòng Lạc Hồng 
Xui ghét nhau [Dm] người cùng nòi [A] giống 
Ôi sông [A] Gianh ! lòng [Dm] mi vẫn [A] xanh 
Lòng [Dm] mi hiểm [A] sâu dạ chứa hờn [Dm] đau 
Mi [Bb] hối tiếc nhưng[A] khi 
Tương [Bb] tàn mi [Dm] khóc [A] thời giở [Dm] dang 
Ôi sông [Dm] Gianh hồn [F] mi than [Dm] khóc 
Lòng [F] mi đau [Dm] đớn lòng [F] mi căm [Dm] hờn
Nghe nhạc: http://www.nhaccuatui.com/bài-hát/hờn-sông-gianh-anh-khoa.aMkmgrl8xEnB.html
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hờn sông Gianh

Lưu Hữu Phước
Trên sông chơi [Dm] vơi
Gió đưa hiu hắt [F] từ phương xa [A] vờị 
Lan theo cơn [Bb] gió
Bấp [A] bênh trôi máu [F] ai pha hồng dòng [A] sông 
Vang theo hơi [F] gió. 
Tiếng của [Dm] ai thầm [A7] khóc trên lưng [Dm] sóng 
Thôi [Bb] nhắc nhở [F] chi khi Bắc Nam 
Đoạn [A] tình, tàn [Bb] sát [A] sinh [Dm] linh 
Ôi sông [Dm] Gianh ! Hồn [F] mi than [Dm] khóc ? 
Lòng [F] mi đau [Dm] đớn ? Dòng [F] mi căm [Dm] hờn 
Vì [A] đâu bao năm nam bắc tranh hùng bạo tàn
Nên nước non [Dm] này chịu mờ [A] ám 
Ôi sông [A] Gianh ? lòng [Dm] mi tủi [A] chăng ? 
Hồn [Dm] mi hổ [A] chăng ? dạ có buồn [Dm]chăng ? 
Chưa [Bb] xóa mất những [A] cơn 
Tương [Bb] tàn chưa [Dm] thấy [A] ngày vẻ [Dm] vang 
Trên sông xa [Dm] xa
Khói lam nương bóng [F] mây bay là [A] đà 
Vươn theo hơi [Bb] khóị
Bóng [A] ai mờ lướt [F] trên sương chiều đìu [A] hiu ? 
Không gian u [F] tối 
Sát khi [Dm] dâng ngàn [A] lớp che sông [Dm] núi ? 
Ôi [Bb] xấu hổ [F] thay
Gương giết nhau một [A] nhà, ngàn kiếp không [Dm] phaị 
Ôi sông [Dm] Gianh ! Hồn [F] mi nên [Dm] sánh. 
Cùng [F] con sông [Dm] Hát, cùng [F] con sông [Dm] Ðằng ? 
Vì [A] đâu mi đang phân rẽ phân dòng Lạc Hồng 
Xui ghét nhau [Dm] người cùng nòi [A] giống 
Ôi sông [A] Gianh ! lòng [Dm] mi vẫn [A] xanh 
Lòng [Dm] mi hiểm [A] sâu dạ chứa hờn [Dm] đau 
Mi [Bb] hối tiếc nhưng[A] khi 
Tương [Bb] tàn mi [Dm] khóc [A] thời giở [Dm] dang 
Ôi sông [Dm] Gianh hồn [F] mi than [Dm] khóc 
Lòng [F] mi đau [Dm] đớn lòng [F] mi căm [Dm] hờn
Nghe nhạc: http://www.nhaccuatui.com/bài-hát/hờn-sông-gianh-anh-khoa.aMkmgrl8xEnB.html

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com