Hờn trách con đò

≣≣
Cố gọi con [D] đò, nhưng con đò dường như chẳng [Gm] nghe
Cố gọi tôi [D] về, nhưng tôi [Gm] nào đâu có còn [D] nghe
Mà tôi nhẫn [F] tâm xem như là không có chuyện [D]
Nào đâu có [F] hay em đau [D7] lòng khóc ở bờ [Gm] sông.
Chắc tại tôi [D] làm em đau lòng mà không nói [Gm] ra
Chắc tại con [D] đò đưa tôi [Gm] về nơi bến yên [D] vui
Đò ơi cớ [F] sao quên bao lời hứa hẹn ngọt [D] ngào
Để cho bến [F] sông mang nỗi [D7] nhớ đêm ngày chờ [Gm] mong.
Thầm trách gì [C] tôi, sao thay lòng đổi dạ mà [Gm] chi
Để bến chiều [C] nay không còn trông thấy được con [Gm] đò
Nước sông vơi [F] đầy bao tháng [D] ngày mà em cứ [Eb] trông
Ánh trăng hao [D7] gầy suốt đêm dài mà em vẫn [Gm] mong.
Còn nhớ còn [C] thương xin quay về bến đợi người [Gm] ơi
Để bến đò [C] xưa không còn ai cứ gọi ơi [Gm] đò
Nói không nên [F] lời, em khóc [D] vì đời em nhỏ [Eb] nhoi
Đã yêu nhau [D7] rồi sao nỡ làm vầng trăng vỡ [Gm] đôi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)