highlight chords
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru 
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru 

[D] Ru từ nghìn năm ,dân [G] ta sống đời nhà [A] nông 
Lúa [F#m] ngô gieo trên [Bm] đồng, trồng [E] dâu nuôi [A] tằm 
[D] Đất tổ tiên nuôi [G] lớn sức người triền [F#m] miên 
Bước [Bm] ra biển Đông lên [G] rừng, mở [A] mang sơn hà tự [D] do 

Ru ời à [D] ru , ru hồn Việt [A] Nam 
Lưu truyền mạch [D] sống của [Bm] giống nòi rồng [A] tiên 
Ru ời à [D] ru , ru tình Việt [A] Nam 
Ươm mầm đại [F#m] nghĩa chí [A] nhân cả thắng hung [D] tàn 
Tim [G] kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm [A] than 
Dù hoang tàn bi [F#m] tráng vẫn [E] rạng ngời hồn Việt [A] Nam 

[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru 
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru 

Ngàn [Dm] trùng, máu dân ta đổ trên núi đồi 
Máu dân [C] ta đỏ loang cánh [F] đồng 
Máu dân [C] ta đổ trong rừng [Bb] sâu 
Đỏ [A] loang dòng sông 

[Dm] Kìa trận đói năm xưa còn gieo hãi hùng 
Chết non [C] hai triệu dân khốn [F] cùng 
Chết như [A] bao hồn oan Việt [Dm] Nam 
Đem máu thịt làm phù [A] sa tươi bón quê [Dm] nhà ! 

Từ ngàn [F] xưa máu dân [G] ta tô hồng sử [F] xanh 
Chí dân [G] ta nuôi thời liệt [C] oanh 
Khí thiêng [G] in sâu đời kiêu [C] hùng 
Ngàn [F] sau tiếng quê [G] hương ru hồn Việt [F] Nam 
Đất đai [G] thiêng nuôi người Việt [C] Nam 
Núi sông [G] linh thiêng hồn non [C] nước 

[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời à [C] ru 
[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời ru Hồn Việt [F] Nam 
[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời à [C] ru 
[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời ru Hồn Việt [F] Nam
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồn Việt

Minh Châu
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru 
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru 

[D] Ru từ nghìn năm ,dân [G] ta sống đời nhà [A] nông 
Lúa [F#m] ngô gieo trên [Bm] đồng, trồng [E] dâu nuôi [A] tằm 
[D] Đất tổ tiên nuôi [G] lớn sức người triền [F#m] miên 
Bước [Bm] ra biển Đông lên [G] rừng, mở [A] mang sơn hà tự [D] do 

Ru ời à [D] ru , ru hồn Việt [A] Nam 
Lưu truyền mạch [D] sống của [Bm] giống nòi rồng [A] tiên 
Ru ời à [D] ru , ru tình Việt [A] Nam 
Ươm mầm đại [F#m] nghĩa chí [A] nhân cả thắng hung [D] tàn 
Tim [G] kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm [A] than 
Dù hoang tàn bi [F#m] tráng vẫn [E] rạng ngời hồn Việt [A] Nam 

[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru 
[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru 

Ngàn [Dm] trùng, máu dân ta đổ trên núi đồi 
Máu dân [C] ta đỏ loang cánh [F] đồng 
Máu dân [C] ta đổ trong rừng [Bb] sâu 
Đỏ [A] loang dòng sông 

[Dm] Kìa trận đói năm xưa còn gieo hãi hùng 
Chết non [C] hai triệu dân khốn [F] cùng 
Chết như [A] bao hồn oan Việt [Dm] Nam 
Đem máu thịt làm phù [A] sa tươi bón quê [Dm] nhà ! 

Từ ngàn [F] xưa máu dân [G] ta tô hồng sử [F] xanh 
Chí dân [G] ta nuôi thời liệt [C] oanh 
Khí thiêng [G] in sâu đời kiêu [C] hùng 
Ngàn [F] sau tiếng quê [G] hương ru hồn Việt [F] Nam 
Đất đai [G] thiêng nuôi người Việt [C] Nam 
Núi sông [G] linh thiêng hồn non [C] nước 

[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời à [C] ru 
[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời ru Hồn Việt [F] Nam 
[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời à [C] ru 
[F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời ru Hồn Việt [F] Nam

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com