1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồn Việt

Cuộn trang

[D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru [D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru [D] Ru từ nghìn năm ,dân [G] ta sống đời nhà [A] nông Lúa [F#m] ngô gieo trên [Bm] đồng, trồng [E] dâu nuôi [A] tằm [D] Đất tổ tiên nuôi [G] lớn sức người triền [F#m] miên Bước [Bm] ra biển Đông lên [G] rừng, mở [A] mang sơn hà tự [D] do Ru ời à [D] ru , ru hồn Việt [A] Nam Lưu truyền mạch [D] sống của [Bm] giống nòi rồng [A] tiên Ru ời à [D] ru , ru tình Việt [A] Nam Ươm mầm đại [F#m] nghĩa chí [A] nhân cả thắng hung [D] tàn Tim [G] kiêu hùng tranh đấu bao cơn lầm [A] than Dù hoang tàn bi [F#m] tráng vẫn [E] rạng ngời hồn Việt [A] Nam [D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [A] ru [D] A à [F#m] ơi, à [Bm] ời a ru [G] hời à [D] ru Ngàn [Dm] trùng, máu dân ta đổ trên núi đồi Máu dân [C] ta đỏ loang cánh [F] đồng Máu dân [C] ta đổ trong rừng [Bb] sâu Đỏ [A] loang dòng sông [Dm] Kìa trận đói năm xưa còn gieo hãi hùng Chết non [C] hai triệu dân khốn [F] cùng Chết như [A] bao hồn oan Việt [Dm] Nam Đem máu thịt làm phù [A] sa tươi bón quê [Dm] nhà ! Từ ngàn [F] xưa máu dân [G] ta tô hồng sử [F] xanh Chí dân [G] ta nuôi thời liệt [C] oanh Khí thiêng [G] in sâu đời kiêu [C] hùng Ngàn [F] sau tiếng quê [G] hương ru hồn Việt [F] Nam Đất đai [G] thiêng nuôi người Việt [C] Nam Núi sông [G] linh thiêng hồn non [C] nước [F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời à [C] ru [F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời ru Hồn Việt [F] Nam [F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời à [C] ru [F] A à [Dm] ơi, à [Bb] ời a ru hời ru Hồn Việt [F] Nam

Video hướng dẫn