1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòn Vọng Phu 1

Cuộn trang

Lệnh [Am] vua hành quân [F] trống kêu [C] dồn [E7] Quan với quân lên [Am] đường [G] Đoàn ngựa xe cuối [Am] cùng [G7] vừa đuổi theo lối [C] sông [F] Phía cách [Dm] quan [G] sa [C] trường [E7] quan với quân lên [Am] đường [G] Hàng cờ theo trống [Am] dồn [G7] ngoài sườn non cuối [C] thôn [F] Phất phơ [Em] ngậm ngùi [Am] bay. Qua thiên [F] san kìa ai tiễn [C] rượu vừa tàn [Dm] Vui ca [E7] xong rồi đi tiễn [Am] binh ngoài ngàn [G] Người đi ngoài vạn [C] lý quan [Em] san [G] Người đứng chờ trong [C] bóng cô [Am] đơn. Bên Man [F] Khê còn tung gió [C] bụi mịt mùng [Dm] Bên Tiêu [E7] Tương còn thương tiếc [Am] nơi nghìn trùng [C] Người không rời khỏi [Em] kiếp gian [Am] nan [Em] Người biến thành tượng [F] đá [G] ôm [Am] con. Vui ra [F] đi rồi không ước [C] hẹn ngày về [Dm] Ai quên [E7] ghi vào gan đã [Am] bao nguyện thề [G] Nhìn chân trời xanh [C] biếc bao [Em] la [G] Người mong chờ vẫn [C] nhớ nơi [Am] xa. Bao nhiêu [F] năm bồng con đứng [C] đợi chồng về [Dm] Bao nhiêu [E7] phen thời gian xoá [Am] phai lời thề [C] Người tung hoành bên [Em] núi xa [Am] xăm [Em] Người mong chồng còn [F] đứng [G] muôn [Am] năm.

Video hướng dẫn