1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòn Vọng Phu 2

Cuộn trang

tone gốc: A#m capo 1 chơi [Am] 
 
[Em] Người vọng [F] phu trong [G] lúc gió [C] mưa 
Bế [Em] con đã [F] hoài công để đứng [G] chờ 
Người [Am] chồng đi đã bao [F] năm chưa thấy [Em] về 
Đá [Am] mòn nhưng [G] hồn chưa mòn giấc [C] mơ hờ 
[Am] Có đám cây trên [C] đồi gióng [Dm] trông trong mơ [Am] hồ 
Ngày nào tròn [D] trăng lại [G] nhớ đến tích [C] xưa Là 
[Am] Khi tướng quân qua [C] đồi 
kéo [Bdim] quân quân theo [Am] cờ 
Đoàn cỏ [Dm] cây hãy còn trẻ [G] thơ 
cho [D] đến bây giờ đã [F] thành [Dm] đoàn cổ [Em] thụ [Am] già 
Mà chờ người [Dm] đi mất từ ngàn [G] xưa 
Nàng [D] đứng ôm [Em] con xem chàng 
về hay [Am] chưa? [Bdim] Về [E7] hay [Am] chưa? 
 
[Am] ai xuôi vạn [F] lý nhắn [D] đôi câu giúp [C] nàng 
Lấy [G] cây hương thật [F] quý thắp [Em] lên thương tiếc [Am] chàng 
[F] Hờ hơ [Em] hơ hơ hờ hơ [Am] hờ 
[F] Hờ hơ [Em] hơ hơ hờ hơ [Am] hờ 
[G] Thôi đứng đợi làm [C] chi thời [Em] gian có [F] hứa mấy [C] khi 
sẽ [Em] đem đến trả đúng [Am] kỳ 
Những [G] người mang [Em] mệnh biệt [Am] ly 
 
[Em] Trời chuyển [F] mưa trong [G] tiết tháng [C] ba 
Suốt [Em] năm nước [F] nguồn tuôn đổ xuống " [G] "Bà 
hình [Am] hài người bế con [F] thơ nươc chảy chan [Em] hòa 
Thấm [Am] vào đến [G] tận tâm hồn đứa [C] con hờ 
[Am] Nên núi non thương [C] tình kéo [Dm] nhau đi thăm [Am] nàng 
nằm thành Trường [Dm] Sơn vạn [G] lý xuyên nước [C] Nam 
[Am] Dâng lá hoa suối [C] nguồn với [Bdim] muôn chim vô [Am] vàn 
Bầy cảnh [Dm] Nam Bắc đầy cỏ [G] hoa 
như [D] cố khuyên [Em] nàng trở [D] về chớ [F] đừng [Em] để xuân [Am] tàn 
nhiều đồi rủ [Dm] nhau kéo thành đảo [G] ra ra [D] tới khơi [Em] ngàn 
Xem chàng về hay [Am] chưa [Bdim] về [E7] hay [Am] chưa? 
 
Chín [Am]con long thật [F] lớn muốn [D] đem [G] tin tới [C] nàng 
Núi [G] ngăn không được [F] xuống chúng [Em] kêu ca dưới [Am] ngàn 
[F] Hờ hơ [Em] hơ hớ hơ ho [Am] hờ 
[F] Hờ hơ [Em] hơ hớ hơ ho [Am] hờ 
[G] Nàng cố đợi nghìn [C] năm một [Em] nghìn năm [F] khác sẽ [C] qua 
đến [Em] khi núi lở sông [Am] mòn mới [G] mong tới [Em] Hòn Vọng [Am] Phu 

Video hướng dẫn