highlight chords
[Dm] Nơi phía nam giữa núi mờ
Ai bế con [C] mãi đứng [Dm] chờ 
Như nước [A7] non xưa đến [Dm] giờ
[Dm] Đường rừng gập ghềnh [G] dấu binh [Bb] lửa
Chiếu hào [Dm] quang đục ngầu
Thúc ngựa trong lời [C] gào
Dẫn đoàn [F] quân trăm chiến
Mấy ngàn [A7] viên tới ngoài biên
Thoát [Dm] vòng ngục tù
Cõi [Gm] nước non cũ
Tiến về [Dm] Nam miệt mài
Vẫn từ [A7] xưa hăng [Dm] hái
Súng lồng [Bb] vai, giữa cờ [Gm]bay, ngất trời [Dm] mây
[C] Núi đá kinh [F] hoàng nhắc câu sấm [Dm] thề 
Hỡi người chinh phu, anh hùng non [A7] sông 
Trao người con [Dm] quý cho người trông [A7] nom
Thiếp [F] xin lỗi [Dm] thề
Chàng rảo [Dm] bước ngoài sườn [Am] non 
Tìm người [A7] đứng cô [Dm] đơn đang ngóng đợi chồng [Am] về 
Vượt Hoành [C] Sơn, vòng thành [F] Huế
Mong tới [A7] nơi cố thôn Ước [Dm] Thề
Từ dạ [Dm] đất miền Đồng [A7] Nai 
Lời hẹn [C] hứa tương [Dm] lai đang chúc mừng chàng [A7] về 
Chờ nhìn [C] con, chờ người [F] đón
Bao nét [A7] xưa ước mong sẽ [Dm] còn
[Bb] Núi đá [C] thu rêu đã lấp [F] mờ bao nghìn xưa 
Thấy đứa [Gm] con xanh ngắt tới [Dm] hồn còn trông [A7] đó
Cầm chiếc [F] gươm thân phụ di [A7] truyền 
Chàng bế [F] con trao [C] lại gươm [A7] bền 
Rồi chỉ [F] vào sơn hà biến cố
Trao nó [A7] đi gây lại cơ [Dm] đồ
Trao nó [A7] đi ……. gây lại cơ [Dm] đồ
Thời [Dm] gian đã thấm biết bao suy [Am] tàn 
Người [C] xưa đâu còn hình [F] đá
Bơ vơ đứng đợi chồng [A7] đi đã không hứa [Dm] về
Lòng [Dm] son lụn chí trước cơn hư [Am] thề
Đà [C] xuôi tan tành đời [F] đá
Nên mưa gió đổ quạnh [A7] hiu xuống ai mới [Dm] về
[Bb] Chiếc báu [C] gươm chinh khách đã [F] trao cho thằng con 
Chí khí [Gm] cao đã nối mãi [Dm] còn tại non [A7] nước 
Chàng đã [Dm] ghi trong sử xanh [A7] đời 
Một mối [F] duyên chung vạn kiếp [A7] người 
Từ nghìn [F] sau bên đồi phơi đá 
Dân chúng [A7] đem ca tụng duyên [Dm] Bà
Dân chúng [A7] đem ca tụng …. duyên [Dm]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòn Vọng Phu 3

Lê Thương
[Dm] Nơi phía nam giữa núi mờ
Ai bế con [C] mãi đứng [Dm] chờ 
Như nước [A7] non xưa đến [Dm] giờ
[Dm] Đường rừng gập ghềnh [G] dấu binh [Bb] lửa
Chiếu hào [Dm] quang đục ngầu
Thúc ngựa trong lời [C] gào
Dẫn đoàn [F] quân trăm chiến
Mấy ngàn [A7] viên tới ngoài biên
Thoát [Dm] vòng ngục tù
Cõi [Gm] nước non cũ
Tiến về [Dm] Nam miệt mài
Vẫn từ [A7] xưa hăng [Dm] hái
Súng lồng [Bb] vai, giữa cờ [Gm]bay, ngất trời [Dm] mây
[C] Núi đá kinh [F] hoàng nhắc câu sấm [Dm] thề 
Hỡi người chinh phu, anh hùng non [A7] sông 
Trao người con [Dm] quý cho người trông [A7] nom
Thiếp [F] xin lỗi [Dm] thề
Chàng rảo [Dm] bước ngoài sườn [Am] non 
Tìm người [A7] đứng cô [Dm] đơn đang ngóng đợi chồng [Am] về 
Vượt Hoành [C] Sơn, vòng thành [F] Huế
Mong tới [A7] nơi cố thôn Ước [Dm] Thề
Từ dạ [Dm] đất miền Đồng [A7] Nai 
Lời hẹn [C] hứa tương [Dm] lai đang chúc mừng chàng [A7] về 
Chờ nhìn [C] con, chờ người [F] đón
Bao nét [A7] xưa ước mong sẽ [Dm] còn
[Bb] Núi đá [C] thu rêu đã lấp [F] mờ bao nghìn xưa 
Thấy đứa [Gm] con xanh ngắt tới [Dm] hồn còn trông [A7] đó
Cầm chiếc [F] gươm thân phụ di [A7] truyền 
Chàng bế [F] con trao [C] lại gươm [A7] bền 
Rồi chỉ [F] vào sơn hà biến cố
Trao nó [A7] đi gây lại cơ [Dm] đồ
Trao nó [A7] đi ……. gây lại cơ [Dm] đồ
Thời [Dm] gian đã thấm biết bao suy [Am] tàn 
Người [C] xưa đâu còn hình [F] đá
Bơ vơ đứng đợi chồng [A7] đi đã không hứa [Dm] về
Lòng [Dm] son lụn chí trước cơn hư [Am] thề
Đà [C] xuôi tan tành đời [F] đá
Nên mưa gió đổ quạnh [A7] hiu xuống ai mới [Dm] về
[Bb] Chiếc báu [C] gươm chinh khách đã [F] trao cho thằng con 
Chí khí [Gm] cao đã nối mãi [Dm] còn tại non [A7] nước 
Chàng đã [Dm] ghi trong sử xanh [A7] đời 
Một mối [F] duyên chung vạn kiếp [A7] người 
Từ nghìn [F] sau bên đồi phơi đá 
Dân chúng [A7] đem ca tụng duyên [Dm] Bà
Dân chúng [A7] đem ca tụng …. duyên [Dm]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com