1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòn Vọng Phu 3

Cuộn trang

tone gốc: Bm capo 2 
fox hành khúc 
 
Nơi phía [Am]Nam giữa núi mờ 
Ai bế [F]con mãi đứng [C]chờ 
Như nuớc [Em]non xưa đến? [Am]giờ 
 
Đuờng chiều mịt [Am]mù cát bay [Dm]tỏa buớc ngựa [Am]phi 
Đuờng truờng nếp tàn y hùng cuờng vẫn còn [F]bay [G]trong [C]gió 
Bóng từ [E7]xa sắp dần qua bóng [Am]chàng chập chùng vuợt núi non [Dm]cũ 
Với hành [Am]luơng độ đường Chiếc hùng guơm danh [F]tuớng 
Duới tà uy đếm nhịp đi [G]vó ngựa [Am]phi 
 
[G]Dấn [C]buớc tang [F]bồng giữa nơi núi [Am]rừng 
Bên nợ tình thâm bên nợ giang [Am]san 
Bên đồi ai [F]oán bên rừng đa [E7]đoan tiễn [F]đưa [E7]bóng [Am]chàng 
 
Đuờng về [Am]nuớc chập chùng [G]xa 
Nhiều đồi [F]núi [E]cheo [Am]leo [G]Cây với rừng ruờm [C]rà 
Đuờng Vạn [G]Xuyên đuờng cổ [C]Lũy 
Duyên núi [E7]sông vẫn như thắm [Am]nhòa 
 
Đò vạn [Am]lý Đò ải [G]quan 
đò rừng [F][E]nuớc [Am]trong [G]bao cá lội từng [C]đàn 
Thành Cổ [G]Loa Đền Vạn [C]Kiếp 
Bao tháng [E7]năm vẫn chưa xóa [Am]nhòa 
 
Tiếng núi [G]non lưu luyến tấc [C]lòng bao nghìn [E7]năm 
Tiếng gió [Dm]kêu như tiếng trống [F]dồn [G]buổi khuya [C]vắng 
Từ bóng [Em]cây ngôi [G]mộ bên [C]đuờng 
Từ mái [Em]tranh bên [G]đình trong [C]làng 
Nguồn sử [F]xanh âm [G]thầm vẫn [C]sống 
Bao mối [E7]thuơng vang động trong [Am]lòng 
 
Đồi [Am]lan đồi [F]quế rắc kho huơng [Am]nồng 
Rừng [G]sao đua đòi rừng [C]trắc 
Lo ánh [Am]che lửa vầng [Dm]duơng tiếp [G]đưa bóng [Am]chàng 
Đuòng cao đuờng [F]thấp khắp khe chân [Am]chàng 
Nhìn [G]qua con đuờng mòn [C]cũ 
Quanh [Am]co mấy buổi tà [Dm]duơng mới [G]mong tới [Am]làng 
 
Nhớ cố [G]huơng lưu luyến sao tiếng tấc [C]lòng mau dồn [E7]chân 
Vết buớc [Dm]đi trên phím đá [F]mòn [G]còn in [C]dấu 
Từ bóng [F]cây ngôi [G]mộ bên [C]đuờng 
Từ mái [F]tranh bên [G]đỉnh trong [C]làng 
Nguồn sử [F]sanh âm [G]thầm vẫn [C]sống [E] 
Bao mối [E7]thuơng vang dậy trong [Am]lòng

Video hướng dẫn