highlight chords
[E]W ell how come you say you will when you won t
[C]S ay you do baby when you don t
[E]T ell me honey how do you feel
[C]T ell the truth now is love real
but [B7]ah-a honey don [E]t well honey [E]don t
yeah honey [A7]d on t well honey [E]do n t
say you will [B7]when you won [A]t ah-a honey [E]don t
[E]W ell I love you baby and I want you to know
I [C]l ike the way you wear your clothes
[E]Eve rything about you is so dog gone sweet
[C]Y ou got that sand all over your feet
but ah-a [B7]honey don t [E]wel l honey [E]don t
yeah honey don [A7]t well honey [E]don t
say you will [B7]when you [A]won t ah-a honey [E]don t
[E]W ell I love you baby on a Saturday night
[C]S unday morning it don t feel right
[E]Y ou been out painting the town
[C]a h-a honey been stepping around
but ah-a [B7]hone y don t [E]well honey [E]don t
yeah honey [A7]don t well honey [E]don t
say you will [B7]when you won t [A]ah -a honey [E]don t
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Honey Don"t

The Beatles
[E]W ell how come you say you will when you won t
[C]S ay you do baby when you don t
[E]T ell me honey how do you feel
[C]T ell the truth now is love real
but [B7]ah-a honey don [E]t well honey [E]don t
yeah honey [A7]d on t well honey [E]do n t
say you will [B7]when you won [A]t ah-a honey [E]don t
[E]W ell I love you baby and I want you to know
I [C]l ike the way you wear your clothes
[E]Eve rything about you is so dog gone sweet
[C]Y ou got that sand all over your feet
but ah-a [B7]honey don t [E]wel l honey [E]don t
yeah honey don [A7]t well honey [E]don t
say you will [B7]when you [A]won t ah-a honey [E]don t
[E]W ell I love you baby on a Saturday night
[C]S unday morning it don t feel right
[E]Y ou been out painting the town
[C]a h-a honey been stepping around
but ah-a [B7]hone y don t [E]well honey [E]don t
yeah honey [A7]don t well honey [E]don t
say you will [B7]when you won t [A]ah -a honey [E]don t

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com