1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồng ân Chúa (Dấu ấn tình yêu)

Lm. Ân Đức
Nguồn: thanhcavietnam.net