1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồng ân Thiên Chúa

Nguyễn Khắc Tuần
Nguồn: thanhcavietnam.net