1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hổng dám đâu

Cuộn trang

[G] Trên cành cao chim [Em] hót Mời [C] em chơi giữa vườn [D7] xuân [C] Bao bạn thân lấp [Am] ló Gọi [D7] em tung tăng sân [G] nhà [Em] Đá bóng với đá cầu Nhảy [Am] dây bắn bi trốn [D7] tìm [Bm] Ôi hấp dẫn tuyệt [D7] vời Nhưng mà em hổng dám [G] đâu Hổng dám đâu em còn phải học [Em] bài Hổng dám [Am] đâu [D7] em còn phải làm [G] bài Sao khó ghê [Em] mai mình hãy ôn [Am] bài Hổng dám [D7] đâu hổng dám [G] đâu

Video hướng dẫn