highlight chords
Hái méi [C]hǎo hǎo de gǎnshòu xuěhuā [Am]zhàn fàng de qìhòu
Wǒmen [F]yī qǐ chàndǒu [Em7]huì gèng míngbái [Dm]shén me shì wēn [G]róu
Hái méi [C]gēn nǐ qiān zhuóshǒu zǒuguò [Am7]huāng wú de shāqiū
Kěnéng [F]cóng cǐ yǐhòu [E]xué huì zhēnxī [Dm]tiān zhǎng hé de [G]jiǔ
Yǒu shí [C]hòu yǒu shí [Em7/B]hòu wǒ huì xiāngxìn [Am7]yī qiè yǒu jìn [G]tóu
Xiāngjù lí [F]kāi dōu yǒu shí [Em]hòu
Méiyǒu shé [D7]me huì yǒng chuí bù [G]xiǔ
Kěshì [C]wǒ yǒu shí [Em7/B]hòu nìngyuàn xuǎnzé [Am7]liú liàn bù fàng [G]shǒu
Děngdào [F]fēng jǐng dōu kàn [Em]tòu
Yěxǔ nǐ [D7]huì péi wǒ kàn [G]xì shuǐ cháng [C]liú
hái méi [C]wèi nǐ bǎ hóngdòu áo chéng [Am]chán mián de shāngkǒu
ránhòu [F]yī qǐ fēnxiǎng [Em7]huì gèng míngbái [Dm]xiāng sī de āi [G]chóu
hái méi [C]hǎo hǎo de gǎn [Em7/B]shòu xǐngzhe [Am7]qīn wěn de wēnróu
kěnéng [F]zài wǒ zuǒyòu [Em]nǐ cái zhuīqiú [Dm]gū dú de zì [G]yóu
Yǒu shí [C]hòu yǒu shí [Em7/B]hòu wǒ huì xiāngxìn [Am7]yī qiè yǒu jìn [G]tóu
Xiāngjù lí [F]kāi dōu yǒu shí [Em]hòu
Méiyǒu shé [D7]me huì yǒng chuí bù [G]xiǔ
Kěshì [C]wǒ yǒu shí [Em7/B]hòu nìngyuàn xuǎnzé [Am7]liú liàn bù fàng [G]shǒu
Děngdào [F]fēng jǐng dōu kàn [Em]tòu
Yěxǔ nǐ [D7]huì péi wǒ kàn [G]xì shuǐ cháng [C]liú
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hồng Đậu

Liễu Trọng Ngôn
Hái méi [C]hǎo hǎo de gǎnshòu xuěhuā [Am]zhàn fàng de qìhòu
Wǒmen [F]yī qǐ chàndǒu [Em7]huì gèng míngbái [Dm]shén me shì wēn [G]róu
Hái méi [C]gēn nǐ qiān zhuóshǒu zǒuguò [Am7]huāng wú de shāqiū
Kěnéng [F]cóng cǐ yǐhòu [E]xué huì zhēnxī [Dm]tiān zhǎng hé de [G]jiǔ
Yǒu shí [C]hòu yǒu shí [Em7/B]hòu wǒ huì xiāngxìn [Am7]yī qiè yǒu jìn [G]tóu
Xiāngjù lí [F]kāi dōu yǒu shí [Em]hòu
Méiyǒu shé [D7]me huì yǒng chuí bù [G]xiǔ
Kěshì [C]wǒ yǒu shí [Em7/B]hòu nìngyuàn xuǎnzé [Am7]liú liàn bù fàng [G]shǒu
Děngdào [F]fēng jǐng dōu kàn [Em]tòu
Yěxǔ nǐ [D7]huì péi wǒ kàn [G]xì shuǐ cháng [C]liú
hái méi [C]wèi nǐ bǎ hóngdòu áo chéng [Am]chán mián de shāngkǒu
ránhòu [F]yī qǐ fēnxiǎng [Em7]huì gèng míngbái [Dm]xiāng sī de āi [G]chóu
hái méi [C]hǎo hǎo de gǎn [Em7/B]shòu xǐngzhe [Am7]qīn wěn de wēnróu
kěnéng [F]zài wǒ zuǒyòu [Em]nǐ cái zhuīqiú [Dm]gū dú de zì [G]yóu
Yǒu shí [C]hòu yǒu shí [Em7/B]hòu wǒ huì xiāngxìn [Am7]yī qiè yǒu jìn [G]tóu
Xiāngjù lí [F]kāi dōu yǒu shí [Em]hòu
Méiyǒu shé [D7]me huì yǒng chuí bù [G]xiǔ
Kěshì [C]wǒ yǒu shí [Em7/B]hòu nìngyuàn xuǎnzé [Am7]liú liàn bù fàng [G]shǒu
Děngdào [F]fēng jǐng dōu kàn [Em]tòu
Yěxǔ nǐ [D7]huì péi wǒ kàn [G]xì shuǐ cháng [C]liú

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com