highlight chords
Intro: 
Tu tu [C] tu tu tù, tu tu tu tu tù Heydiheydi-[G] hoh
Tu tu tu tu tù, tu tu tu tu tù Heydiheydi-[C] hoh

1. There's a [C] place I know, where we should go, Heydiheydi [G] hoh
Won' t you take me there, your lady fair, [G7] heydiheydi-[C] hoh
There's a [C] brook near-by, the grass grows high Heydiheydi [G] hoh
Where we both can hide, side by side, [G7] heydiheydi-[C] hoh

Chorus: Hoo-[C] ray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
What a world of fun for everyone, [G7] holi-holi-[C] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[C] day, it's a [G7] holi-holi [C] day

2. There's a [C] country fair, not far from there, Heydiheydi [G] hoh
On a carousel the dingdong bell, [G7] heydiheydi-[C] hoh
On the [C] loop di loop we swing and swoop, Heydiheydi [G] hoh
and what else we'll do, is up to you, heydiheydi-[C] hoh

Chorus: Hoo-[C] ray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
What a world of fun for everyone, [G7] holi-holi-[C] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[C] day, it's a [G7] holi-holi [C] day [G][Ab]

Change key up ½ tone to [Db] -----
Instrument: [Db] [Ab][Db][Ab][Db]

* [Db] Well, - I'm [Ab] game, fun is the thing I'm [Db] after.
Now let's live it [Ab] up today, get set for love and [Db] laughter.
[\] Well, - let's [Ab] go, time isn't here for [Db] wasting,
life is so full of [Ab] sweet, sweet things I'd like to do some [Db] tasting

Chorus: Hoo-[Db] ray! Hooray! It's a holi-holi-[Ab] day
What a world of fun for everyone, [Ab7] holi-holi-[Db] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[Ab] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[Db] day, it's a [Ab7] holi-holi [Db] day [Ab][Db]

Change key up ½ tone to [D] -----

3. in the [D] country side we take a ride, heydiheydi-[A] hoh
where the stars will shine, lots of time, [A7] heydiheydi-[D] hoh
Back in your old car we might get far, heydiheydi-[A] hoh
In the summerbreeze we feel at ease, [A7] heydiheydi [D] hoh

Chorus: Hoo-[D] ray! Hooray! It's a holi-holi-[A] day
What a world of fun for everyone, [A7] holi-holi-[D] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[A] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[D] day, it's a [A7] holi-holi [D] day
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hooray! Hooray!

Frank Farian , Fred Jay
Intro: 
Tu tu [C] tu tu tù, tu tu tu tu tù Heydiheydi-[G] hoh
Tu tu tu tu tù, tu tu tu tu tù Heydiheydi-[C] hoh

1. There's a [C] place I know, where we should go, Heydiheydi [G] hoh
Won' t you take me there, your lady fair, [G7] heydiheydi-[C] hoh
There's a [C] brook near-by, the grass grows high Heydiheydi [G] hoh
Where we both can hide, side by side, [G7] heydiheydi-[C] hoh

Chorus: Hoo-[C] ray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
What a world of fun for everyone, [G7] holi-holi-[C] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[C] day, it's a [G7] holi-holi [C] day

2. There's a [C] country fair, not far from there, Heydiheydi [G] hoh
On a carousel the dingdong bell, [G7] heydiheydi-[C] hoh
On the [C] loop di loop we swing and swoop, Heydiheydi [G] hoh
and what else we'll do, is up to you, heydiheydi-[C] hoh

Chorus: Hoo-[C] ray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
What a world of fun for everyone, [G7] holi-holi-[C] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[G] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[C] day, it's a [G7] holi-holi [C] day [G][Ab]

Change key up ½ tone to [Db] -----
Instrument: [Db] [Ab][Db][Ab][Db]

* [Db] Well, - I'm [Ab] game, fun is the thing I'm [Db] after.
Now let's live it [Ab] up today, get set for love and [Db] laughter.
[\] Well, - let's [Ab] go, time isn't here for [Db] wasting,
life is so full of [Ab] sweet, sweet things I'd like to do some [Db] tasting

Chorus: Hoo-[Db] ray! Hooray! It's a holi-holi-[Ab] day
What a world of fun for everyone, [Ab7] holi-holi-[Db] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[Ab] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[Db] day, it's a [Ab7] holi-holi [Db] day [Ab][Db]

Change key up ½ tone to [D] -----

3. in the [D] country side we take a ride, heydiheydi-[A] hoh
where the stars will shine, lots of time, [A7] heydiheydi-[D] hoh
Back in your old car we might get far, heydiheydi-[A] hoh
In the summerbreeze we feel at ease, [A7] heydiheydi [D] hoh

Chorus: Hoo-[D] ray! Hooray! It's a holi-holi-[A] day
What a world of fun for everyone, [A7] holi-holi-[D] day
Hooray! Hooray! It's a holi-holi-[A] day
Sing a summer song, skip along, holi-holi-[D] day, it's a [A7] holi-holi [D] day

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn