1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hợp âm guitar (chord) “She

Cuộn trang

   Bb        Gm             Eb          F
E||——–6———3——|——–6—————–||
B||——–6———3——|——–8–8——-10—–||
G||*——-7———3——|—–8————-10—-*||
D||*————————|——————-10—-*||
A||————————-|–6————-8———||
E||—6———–3—–3/6-|————————–||

Eb        Bb           G           F
—————–6—-|———–3——-1——|
——-8———6—-|———–3——-1——|
——-8———7—-|——–3–3——-2——|
——-8————–|—–5–5–5—-3———|
–6——————-|————————–|
————–6——-|–3——————-1/6-|

Bb        Gm           Eb     Bb
——-6———3—-|———————–||
——-6———3—-|–8——6————-||
——-7———3—-|–8——7—-7——–||
———————-|–8——8——-8—–||
———————-|–6—————–8–||
–6———–3——-|———6————-||

Repeat it until the song ends…

(Nguồn: azchords.com)

Video hướng dẫn