highlight chords
Version 1: Phần trình bày của Duy Quang & Julie (phần 1 tone C, phần 2 tone F)
1. Nắng [C] chia nửa bãi chiều [Am] rồi 
Vườn hoang trinh [G7] nữ khép đôi lá [C] rầu 
Sợi buồn con nhện giăng [F] mau 
Em ơi hãy [C] ngủ anh hầu quạt đây
Lòng [F] anh mơ với quạt [Dm] này
Trăm con chim [F] mộng về bay đầu [G7] giường
Ngủ đi [C] em mộng bình [Am] thường
Ngủ đi [Dm] em mộng bình [G7] thường
Ru em sẵn [C] tiếng, thùy dương đôi bờ
Ngủ đi [G7] em, ngủ đi [C] em [F][C]
2. Hôm [F] nay trời nhẹ lên [Dm] cao
Trời nhẹ lên [Bb] cao, tôi [F] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì [Dm] sao
Chẳng hiểu vì [Bb] sao, tôi [F] buồn.
Em [F] buồn, nhìn lá hồng [C7] tuôn
Lặng rơi ngoài [Bb] ngõ, ngõ [C7] thuôn
Sương trinh rơi [Bb] kín từ nguồn yêu [Am] thương
Sương trinh rơi [C7] kín từ nguồn yêu [F] thương
Phất [Bb] phơ hồn của bông [C7] hường
Trong hơi phiêu [Dm] bạt còn vương máu [C7] hồng
Nghe [F] chừng gió mới qua [Bb] sông
Em bên lau [Bbm] lách thuyền không vắng [F] bờ.
Không [Fm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [C#] đứt động hờ sẽ [Fm] tiêu
Êm [F] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [Bb] ngơ ơi [F] chiều
Hiu hiu lòng chẳng làm [Dm] sao
Lòng chẳng làm [Bb] sao, sẽ [F] buồn
------------------
Version 2: Phần trình bày của Lệ Thu
1. Nắng [F] chia nửa bãi chiều [Dm] rồi 
Vườn hoang trinh [C7] nữ khép đôi lá [F] rầu 
Sợi buồn con nhện giăng [Bb] mau 
Em ơi hãy [F] ngủ anh hầu quạt đây
Lòng [Bb] anh mơ với quạt [Gm] này
Trăm con chim [Bb] mộng về bay đầu [Gm] giường
Ngủ đi [F] em mộng bình [Dm] thường
Ngủ đi [Gm] em mộng bình [C7] thường
Ru em sẵn [F] tiếng, thùy dương đôi bờ
Ngủ đi [C7] em, ngủ đi [F] em [Bb][F]
2. Hôm [F] nay trời nhẹ lên [Dm] cao
Trời nhẹ lên [Bb] cao, tôi [F] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì [Dm] sao
Chẳng hiểu vì [Bb] sao, tôi [F] buồn.
Em [F] buồn, nhìn lá hồng [C7] tuôn
Lặng rơi ngoài [Bb] ngõ, ngõ [C7] thuôn
Sương trinh rơi [Bb] kín từ nguồn yêu [Am] thương
Sương trinh rơi [C7] kín từ nguồn yêu [F] thương
Phất [Bb] phơ hồn của bông [C7] hường
Trong hơi phiêu [Dm] bạt còn vương máu [C7] hồng
Nghe [F] chừng gió mới qua [Bb] sông
Em bên lau [Bbm] lách thuyền không vắng [F] bờ
Không [Fm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [C#] đứt động hờ sẽ [Fm] tiêu
Êm [F] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [Bb] ngơ ơi [F] chiều
Hiu hiu lòng chẳng làm [Dm] sao
Lòng chẳng làm [Bb] sao, sẽ [F] buồn
Ngủ [F] đi mộng vẫn bình thường 
À ơi có [C7] tiếng thùy dương mấy [F] bờ 
Cây dài bóng xế ngẩn [Bb] ngơ 
Hồn em đã [F] chín mấy mùa buồn đau 
Tay [Fm] anh em hãy tựa đầu 
Cho anh nghe [C7] nặng trái sầu rụng [F] rơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hợp khúc Ngậm ngùi & Mộ khúc

Phạm Duy , Huy Cận & Xuân Diệu
Version 1: Phần trình bày của Duy Quang & Julie (phần 1 tone C, phần 2 tone F)
1. Nắng [C] chia nửa bãi chiều [Am] rồi 
Vườn hoang trinh [G7] nữ khép đôi lá [C] rầu 
Sợi buồn con nhện giăng [F] mau 
Em ơi hãy [C] ngủ anh hầu quạt đây
Lòng [F] anh mơ với quạt [Dm] này
Trăm con chim [F] mộng về bay đầu [G7] giường
Ngủ đi [C] em mộng bình [Am] thường
Ngủ đi [Dm] em mộng bình [G7] thường
Ru em sẵn [C] tiếng, thùy dương đôi bờ
Ngủ đi [G7] em, ngủ đi [C] em [F][C]
2. Hôm [F] nay trời nhẹ lên [Dm] cao
Trời nhẹ lên [Bb] cao, tôi [F] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì [Dm] sao
Chẳng hiểu vì [Bb] sao, tôi [F] buồn.
Em [F] buồn, nhìn lá hồng [C7] tuôn
Lặng rơi ngoài [Bb] ngõ, ngõ [C7] thuôn
Sương trinh rơi [Bb] kín từ nguồn yêu [Am] thương
Sương trinh rơi [C7] kín từ nguồn yêu [F] thương
Phất [Bb] phơ hồn của bông [C7] hường
Trong hơi phiêu [Dm] bạt còn vương máu [C7] hồng
Nghe [F] chừng gió mới qua [Bb] sông
Em bên lau [Bbm] lách thuyền không vắng [F] bờ.
Không [Fm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [C#] đứt động hờ sẽ [Fm] tiêu
Êm [F] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [Bb] ngơ ơi [F] chiều
Hiu hiu lòng chẳng làm [Dm] sao
Lòng chẳng làm [Bb] sao, sẽ [F] buồn
------------------
Version 2: Phần trình bày của Lệ Thu
1. Nắng [F] chia nửa bãi chiều [Dm] rồi 
Vườn hoang trinh [C7] nữ khép đôi lá [F] rầu 
Sợi buồn con nhện giăng [Bb] mau 
Em ơi hãy [F] ngủ anh hầu quạt đây
Lòng [Bb] anh mơ với quạt [Gm] này
Trăm con chim [Bb] mộng về bay đầu [Gm] giường
Ngủ đi [F] em mộng bình [Dm] thường
Ngủ đi [Gm] em mộng bình [C7] thường
Ru em sẵn [F] tiếng, thùy dương đôi bờ
Ngủ đi [C7] em, ngủ đi [F] em [Bb][F]
2. Hôm [F] nay trời nhẹ lên [Dm] cao
Trời nhẹ lên [Bb] cao, tôi [F] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì [Dm] sao
Chẳng hiểu vì [Bb] sao, tôi [F] buồn.
Em [F] buồn, nhìn lá hồng [C7] tuôn
Lặng rơi ngoài [Bb] ngõ, ngõ [C7] thuôn
Sương trinh rơi [Bb] kín từ nguồn yêu [Am] thương
Sương trinh rơi [C7] kín từ nguồn yêu [F] thương
Phất [Bb] phơ hồn của bông [C7] hường
Trong hơi phiêu [Dm] bạt còn vương máu [C7] hồng
Nghe [F] chừng gió mới qua [Bb] sông
Em bên lau [Bbm] lách thuyền không vắng [F] bờ
Không [Fm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [C#] đứt động hờ sẽ [Fm] tiêu
Êm [F] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [Bb] ngơ ơi [F] chiều
Hiu hiu lòng chẳng làm [Dm] sao
Lòng chẳng làm [Bb] sao, sẽ [F] buồn
Ngủ [F] đi mộng vẫn bình thường 
À ơi có [C7] tiếng thùy dương mấy [F] bờ 
Cây dài bóng xế ngẩn [Bb] ngơ 
Hồn em đã [F] chín mấy mùa buồn đau 
Tay [Fm] anh em hãy tựa đầu 
Cho anh nghe [C7] nặng trái sầu rụng [F] rơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com