1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hợp khúc Ngậm ngùi & Mộ khúc

Cuộn trang

Version 1: Phần trình bày của Duy Quang & Julie (phần 1 tone C, phần 2 tone F) 1. Nắng [C] chia nửa bãi chiều [Am] rồi Vườn hoang trinh [G7] nữ khép đôi lá [C] rầu Sợi buồn con nhện giăng [F] mau Em ơi hãy [C] ngủ anh hầu quạt đây Lòng [F] anh mơ với quạt [Dm] này Trăm con chim [F] mộng về bay đầu [G7] giường Ngủ đi [C] em mộng bình [Am] thường Ngủ đi [Dm] em mộng bình [G7] thường Ru em sẵn [C] tiếng, thùy dương đôi bờ Ngủ đi [G7] em, ngủ đi [C] em [F][C] 2. Hôm [F] nay trời nhẹ lên [Dm] cao Trời nhẹ lên [Bb] cao, tôi [F] buồn Ô hay, chẳng hiểu vì [Dm] sao Chẳng hiểu vì [Bb] sao, tôi [F] buồn. Em [F] buồn, nhìn lá hồng [C7] tuôn Lặng rơi ngoài [Bb] ngõ, ngõ [C7] thuôn Sương trinh rơi [Bb] kín từ nguồn yêu [Am] thương Sương trinh rơi [C7] kín từ nguồn yêu [F] thương Phất [Bb] phơ hồn của bông [C7] hường Trong hơi phiêu [Dm] bạt còn vương máu [C7] hồng Nghe [F] chừng gió mới qua [Bb] sông Em bên lau [Bbm] lách thuyền không vắng [F] bờ. Không [Fm] gian như có dây tơ Bước đi sẽ [C#] đứt động hờ sẽ [Fm] tiêu Êm [F] êm chiều còn ngẩn ngơ Chiều còn ngẩn [Bb] ngơ ơi [F] chiều Hiu hiu lòng chẳng làm [Dm] sao Lòng chẳng làm [Bb] sao, sẽ [F] buồn ------------------ Version 2: Phần trình bày của Lệ Thu 1. Nắng [F] chia nửa bãi chiều [Dm] rồi Vườn hoang trinh [C7] nữ khép đôi lá [F] rầu Sợi buồn con nhện giăng [Bb] mau Em ơi hãy [F] ngủ anh hầu quạt đây Lòng [Bb] anh mơ với quạt [Gm] này Trăm con chim [Bb] mộng về bay đầu [Gm] giường Ngủ đi [F] em mộng bình [Dm] thường Ngủ đi [Gm] em mộng bình [C7] thường Ru em sẵn [F] tiếng, thùy dương đôi bờ Ngủ đi [C7] em, ngủ đi [F] em [Bb][F] 2. Hôm [F] nay trời nhẹ lên [Dm] cao Trời nhẹ lên [Bb] cao, tôi [F] buồn Ô hay, chẳng hiểu vì [Dm] sao Chẳng hiểu vì [Bb] sao, tôi [F] buồn. Em [F] buồn, nhìn lá hồng [C7] tuôn Lặng rơi ngoài [Bb] ngõ, ngõ [C7] thuôn Sương trinh rơi [Bb] kín từ nguồn yêu [Am] thương Sương trinh rơi [C7] kín từ nguồn yêu [F] thương Phất [Bb] phơ hồn của bông [C7] hường Trong hơi phiêu [Dm] bạt còn vương máu [C7] hồng Nghe [F] chừng gió mới qua [Bb] sông Em bên lau [Bbm] lách thuyền không vắng [F] bờ Không [Fm] gian như có dây tơ Bước đi sẽ [C#] đứt động hờ sẽ [Fm] tiêu Êm [F] êm chiều còn ngẩn ngơ Chiều còn ngẩn [Bb] ngơ ơi [F] chiều Hiu hiu lòng chẳng làm [Dm] sao Lòng chẳng làm [Bb] sao, sẽ [F] buồn Ngủ [F] đi mộng vẫn bình thường À ơi có [C7] tiếng thùy dương mấy [F] bờ Cây dài bóng xế ngẩn [Bb] ngơ Hồn em đã [F] chín mấy mùa buồn đau Tay [Fm] anh em hãy tựa đầu Cho anh nghe [C7] nặng trái sầu rụng [F] rơi

Video hướng dẫn