1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hợp tan

Cuộn trang

1. Trời giăng mây tím làm tóc u [Em] buồn Lệ rơi ướt [B7] vai suốt nhiều đêm [Em] trường Ôi mối duyên tình em vẫn tơ [Am] vương Lo cho đôi ta không trọn niềm [B7] thương. 2. Đời bao vui thú là bấy nhiêu [Em] sầu Thì tình chúng [B7] ta chớ để phai [Em] màu Anh hỡi đôi mình đã lỡ yêu [Am] nhau Thì tìm làm [B7] gì phút giây sầu [Em] đau. ĐK: Đêm [Em] nay riêng mình trong cánh [C] võng Suy [B7] tư quá nhiều trang giấy đầu Sương [Em] thu rơi ngoài song đã [Am] lâu Mà [D] lệ tình đong mãi chẳng [G] sầu Nơi [C] em bây giờ ai thương [Em] nhớ Thương [B7] anh bây giờ ai ngóng chờ Mây [Em] ơi hãy cùng ta ước [Am] mơ Để cho [B7] đời thôi bơ [Em] vơ. 3. Đàn xưa buông khúc nhạc cũ ngỡ [Em] ngàng Phải chăng tiếc [B7] thương đến tình lỡ [Em] làng Anh hỡi đôi mình nay đã dở [Am] dang Đời buồn làm [B7] gì phút giây hợp [Em] tan.

Video hướng dẫn