highlight chords
Verse1. [Em7] Sittin' here eatin' my heart out waitin'
[D] Waitin' for some lover to [Em7] call
Dialed about a thousand numbers lately
[D] Almost rang the phone off the [Em7] wall.
Chorus: Lookin' for some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby to-[Em7] night
I want some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
[Am7] Gotta have some hot stuff [B7] Gotta have some love to-[Em7] night [G][Am7]
Bridge: [B7] I need hot [Em7] stuff [G][Am7] 
[B7] I want some hot [Em7] stuff [G] [Bm7][A7]
I need [Em7] some hot stuff.[G][Am7][B7]
Verse 2. [Em7] Lookin' for a lover who needs another
Don't [D] want another night on my [Em7] own
Wanna share my love with a warm blooded lover
[F} Wanna bring a wild man back [Em7] home
[Em7] Gotta have some [Am7] hot love [Bm7] baby this eve[Em7] nin'
I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby to-[Em7] night
I want some hot [Am7] stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
[Am7] Gotta have some lovin' [B7] Gotta have love to-[Em7] night [G][Am7] 
Bridge: [B] I need hot [Em7] stuff [G][Am7]
[Am7] Hot [B7] love [Em7][G][Am7]
[B7] Lookin' for hot [Em7] love [G][Am7][B7]
Verse 3: [GM7] Sittin’ here eatin’ my heart out, no reason
[D] Won’t spend another night on my [Em7] own
[Em7] I dialed about a hundred number, bay
I [D] found to find somebody [Em7] home
Chorus: I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby to-[Em7] night
I want some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
[Am7] Gotta have some hot stuff [B7] Gotta have some love to-[Em7] night [G][Am7]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hot stuff

Donna Summer
Verse1. [Em7] Sittin' here eatin' my heart out waitin'
[D] Waitin' for some lover to [Em7] call
Dialed about a thousand numbers lately
[D] Almost rang the phone off the [Em7] wall.
Chorus: Lookin' for some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby to-[Em7] night
I want some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
[Am7] Gotta have some hot stuff [B7] Gotta have some love to-[Em7] night [G][Am7]
Bridge: [B7] I need hot [Em7] stuff [G][Am7] 
[B7] I want some hot [Em7] stuff [G] [Bm7][A7]
I need [Em7] some hot stuff.[G][Am7][B7]
Verse 2. [Em7] Lookin' for a lover who needs another
Don't [D] want another night on my [Em7] own
Wanna share my love with a warm blooded lover
[F} Wanna bring a wild man back [Em7] home
[Em7] Gotta have some [Am7] hot love [Bm7] baby this eve[Em7] nin'
I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby to-[Em7] night
I want some hot [Am7] stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
[Am7] Gotta have some lovin' [B7] Gotta have love to-[Em7] night [G][Am7] 
Bridge: [B] I need hot [Em7] stuff [G][Am7]
[Am7] Hot [B7] love [Em7][G][Am7]
[B7] Lookin' for hot [Em7] love [G][Am7][B7]
Verse 3: [GM7] Sittin’ here eatin’ my heart out, no reason
[D] Won’t spend another night on my [Em7] own
[Em7] I dialed about a hundred number, bay
I [D] found to find somebody [Em7] home
Chorus: I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
I need some [Am7] hot stuff [Bm7] baby to-[Em7] night
I want some [Am7] hot stuff [Bm7] baby this eve-[Em7] nin'
[Am7] Gotta have some hot stuff [B7] Gotta have some love to-[Em7] night [G][Am7]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com