highlight chords
Intro: [G][C][D][G][C][D]..............
Vs. 1
[G]Remember [C]when we never [D]needed each [G]other,
[G]The best [C]of friends [D]like, sister and [Em]brother
[Em]We [Bm]understood we'd never [C]be [D]alone.
[G]Those days [C]are gone and [D]I want you so [G]much,
[G]The night [C]is long and I [D]need your [Em]touch
[Em]Don't know what to say, never [Bm]meant to feel this way,
Don't wanna [C]be alone [D][G]tonight.
Chorus:
[G]What can I [C]do to make [D]you [G]mine, fallen so [C]hard, so [D]fast this [G]time
[G]What did I [C]say, what [D]did you [Em]do?  How did I [C]fall in [D]love with [G]you.
Vs. 2 Similar
Chorus 2 similar
Bridge:
[Em]Oh, I wanna say this right, [Bm]and it has to be [C]tonight
Just need you to know [D]ohhh
[Em]I don't wanna live this life, I don't [Bm]wanna say goodbye
With you [C]I wanna spend the rest of my [D]life.
Chorus: Up 1 tone
[A]What can I [D]do to make [E]you [A]mine, fallen so [D]hard, so [E]fast this [A]time
[A]What did I [D]say, what [E]did you [F#m]do?  How did I [D]fall in [E]love with [A]you.
[A]What can I [D]do to make [E]you [A]mine, fallen so [D]hard, so [E]fast this [A]time
[A]Everythings [D]changed, we [E]never [F#m]knew
[F#m]How did I [D]fall in [E]love with [A][D][E][A]you?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

How Did I Fall In Love With You

Backstreet Boys
Intro: [G][C][D][G][C][D]..............
Vs. 1
[G]Remember [C]when we never [D]needed each [G]other,
[G]The best [C]of friends [D]like, sister and [Em]brother
[Em]We [Bm]understood we'd never [C]be [D]alone.
[G]Those days [C]are gone and [D]I want you so [G]much,
[G]The night [C]is long and I [D]need your [Em]touch
[Em]Don't know what to say, never [Bm]meant to feel this way,
Don't wanna [C]be alone [D][G]tonight.
Chorus:
[G]What can I [C]do to make [D]you [G]mine, fallen so [C]hard, so [D]fast this [G]time
[G]What did I [C]say, what [D]did you [Em]do?  How did I [C]fall in [D]love with [G]you.
Vs. 2 Similar
Chorus 2 similar
Bridge:
[Em]Oh, I wanna say this right, [Bm]and it has to be [C]tonight
Just need you to know [D]ohhh
[Em]I don't wanna live this life, I don't [Bm]wanna say goodbye
With you [C]I wanna spend the rest of my [D]life.
Chorus: Up 1 tone
[A]What can I [D]do to make [E]you [A]mine, fallen so [D]hard, so [E]fast this [A]time
[A]What did I [D]say, what [E]did you [F#m]do?  How did I [D]fall in [E]love with [A]you.
[A]What can I [D]do to make [E]you [A]mine, fallen so [D]hard, so [E]fast this [A]time
[A]Everythings [D]changed, we [E]never [F#m]knew
[F#m]How did I [D]fall in [E]love with [A][D][E][A]you?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com