highlight chords
[Em] Khi màn nhung buông [Am] xuống có [D] em thật cô [G] đơn
Đời cô ca [B7] sỹ ước mơ được chi [Em] hơn
Là đem tiếng [D] ca cho người mua [B7] vui
[Em] Khi màn nhung buông [Am] xuống có [D] em thật bơ [G] vơ
Bài ca em [B7] hát cho muôn nghìn cung [Em] tơ
Mà em sẽ [D] trao trong những đêm [B7] mơ
Tay em [Em] mời tiếng hát, môi em [B7] rung cho sầu [C] vơi 
Khi [D] tình ca sao rã [Em] rời
Khi cung đàn thánh thót ca lên [Am] đi xin đừng [C] quên
Ngày [D] mai có ai chờ [B7] mong
Rồi đây [Em] giữa bao khúc nhạc [Am] trầm lắng
Có [D] em vẫn mong ngủ [G] yên
Tình yêu [Em] hỡi xin hãy đừng [Am] gặp gỡ 
Có [D] em xin hiến dâng đời [B7] em cho đêm
Xin [Em] chết không lời than tình [Am] lầm lỡ 
Bước [D] chân vẫn luôn cuồng [G] quay
Bài ca em dành riêng cho [Am] ai
Hãy cho em [B7] hát chiều [Em] nay
--------------------
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Quand le ri– [B7] deau un jour tombe- [Em] ra 
Je veux qu'il [D] tombe derrière [B7] moi 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seul
Moi qui ai [B7] tout choisi dans ma [Em] vie 
Je veux choi- [D] sir ma mort aus- [B7] si 
Il y a [Em] ceux qui veulent mourir [B7] un jour de [C] pluie 
Et [D] d'autres en plein so- [Em] leil 
Il y a ceux qui veulent mourir [Am] seuls dans un [C] lit 
Tran- [D] quilles dans leur som- [B7] meil 
Moi je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
De- [D] vant les projec- [G] teurs 
Oui je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
Le [D] cur ouvert tout en [B7] couleurs 
Mou- [Em] rir sans la moindre [Am] peine 
Au [D] dernier rendez- [G] vous 
Moi je veux mourir sur [Am] scène 
En chantant [B7] jusqu'au [Em] bout 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Tous les deux [B7] on se connaît dé –[Em] jà 
On s'est vu [D] de près souviens- [B7] toi 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Choisis plu- [B7] tôt un soir de ga- [Em] la 
Si tu veux [D] danser avec [B7] moi 
Ma vie [Em] a brûlé sous- [B7] trop de lumiè [C] res 
Je [D] ne peux pas partir dans [Em] l'ombre 
Moi je veux mourir fusil –[Am] lée de la- [C] sers 
De- [D] vant une salle com- [B7] ble 
Moi je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
De- [D] vant les projec- [G] teurs 
Oui je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
Le [D] cur ouvert tout [B7] en couleurs 
Mou- [Em] rir sans la moindre [Am] peine 
Au [D] dernier rendez- [G] vous 
Moi je veux mourir sur [Am] scène 
En chantant [B7] jusqu'au [Em] bout 
Mou- Em] rir sans la moindre [Am] peine 
D'une [D] mort bien orches- [G] trée 
Moi, je veux mourir sur [Am] scène 
C'est là que-[B7] je suis [Em] née
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hư ảo (Mourir sur scène)

Nhạc Pháp , Khúc Lan
[Em] Khi màn nhung buông [Am] xuống có [D] em thật cô [G] đơn
Đời cô ca [B7] sỹ ước mơ được chi [Em] hơn
Là đem tiếng [D] ca cho người mua [B7] vui
[Em] Khi màn nhung buông [Am] xuống có [D] em thật bơ [G] vơ
Bài ca em [B7] hát cho muôn nghìn cung [Em] tơ
Mà em sẽ [D] trao trong những đêm [B7] mơ
Tay em [Em] mời tiếng hát, môi em [B7] rung cho sầu [C] vơi 
Khi [D] tình ca sao rã [Em] rời
Khi cung đàn thánh thót ca lên [Am] đi xin đừng [C] quên
Ngày [D] mai có ai chờ [B7] mong
Rồi đây [Em] giữa bao khúc nhạc [Am] trầm lắng
Có [D] em vẫn mong ngủ [G] yên
Tình yêu [Em] hỡi xin hãy đừng [Am] gặp gỡ 
Có [D] em xin hiến dâng đời [B7] em cho đêm
Xin [Em] chết không lời than tình [Am] lầm lỡ 
Bước [D] chân vẫn luôn cuồng [G] quay
Bài ca em dành riêng cho [Am] ai
Hãy cho em [B7] hát chiều [Em] nay
--------------------
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Quand le ri– [B7] deau un jour tombe- [Em] ra 
Je veux qu'il [D] tombe derrière [B7] moi 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seul
Moi qui ai [B7] tout choisi dans ma [Em] vie 
Je veux choi- [D] sir ma mort aus- [B7] si 
Il y a [Em] ceux qui veulent mourir [B7] un jour de [C] pluie 
Et [D] d'autres en plein so- [Em] leil 
Il y a ceux qui veulent mourir [Am] seuls dans un [C] lit 
Tran- [D] quilles dans leur som- [B7] meil 
Moi je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
De- [D] vant les projec- [G] teurs 
Oui je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
Le [D] cur ouvert tout en [B7] couleurs 
Mou- [Em] rir sans la moindre [Am] peine 
Au [D] dernier rendez- [G] vous 
Moi je veux mourir sur [Am] scène 
En chantant [B7] jusqu'au [Em] bout 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Tous les deux [B7] on se connaît dé –[Em] jà 
On s'est vu [D] de près souviens- [B7] toi 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Choisis plu- [B7] tôt un soir de ga- [Em] la 
Si tu veux [D] danser avec [B7] moi 
Ma vie [Em] a brûlé sous- [B7] trop de lumiè [C] res 
Je [D] ne peux pas partir dans [Em] l'ombre 
Moi je veux mourir fusil –[Am] lée de la- [C] sers 
De- [D] vant une salle com- [B7] ble 
Moi je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
De- [D] vant les projec- [G] teurs 
Oui je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
Le [D] cur ouvert tout [B7] en couleurs 
Mou- [Em] rir sans la moindre [Am] peine 
Au [D] dernier rendez- [G] vous 
Moi je veux mourir sur [Am] scène 
En chantant [B7] jusqu'au [Em] bout 
Mou- Em] rir sans la moindre [Am] peine 
D'une [D] mort bien orches- [G] trée 
Moi, je veux mourir sur [Am] scène 
C'est là que-[B7] je suis [Em] née

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com