Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hư ảo (Mourir sur scène)

Cuộn trang

[Em] Khi màn nhung buông [Am] xuống có [D] em thật cô [G] đơn 
Đời cô ca [Am] sỹ ước [B7]mơ được chi [Em] hơn 
Là đem tiếng [F#7] ca cho người mua [B7] vui 
 
[Em] Khi màn nhung buông [Am] xuống có [D] em thật bơ [G] vơ 
Bài ca em [Am] hát cho [B7]muôn nghìn cung [Em] tơ 
Mà em sẽ [F#7] trao trong những đêm [B7] mơ 
 
Tay em [E] mời tiếng hát, môi em [Am] rung cho sầu vơi 
Khi [D] tình ca sao rã [G] rời 
Khi cung [E]đàn thánh thót ca lên [Am] đi xin đừng quên 
Ngày [F#7] mai có ai chờ [B7] mong [Bsus4][B7] 
 
[B]Rồi đây [Em] giữa bao khúc nhạc [Am7] trầm lắng 
[D] em vẫn mong ngủ [G] yên 
[B]Tình yêu [Em] hỡi xin hãy đừng [Am7] gặp gỡ 
[F#7] em xin hiến dâng đời [B7] em cho đêm 
 
Xin [Em] chết không lời than tình [Am7] lầm lỡ 
Bước [D] chân vẫn luôn cuồng [G] quay 
[B]Bài ca [Em]em dành riêng cho [Am7] ai 
Hãy cho em [B7] hát chiều [Em7] nay [Em6] [Em7] [Em6] 
 
-------------------- 
 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Quand le ri– [Am] deau un [B7]jour tombe- [Em] ra 
Je veux qu'il [F#7] tombe derrière [B7] moi 
 
[Em] Viens, :ais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seul 
Moi qui ai [Am] tout choisi [B7]dans ma [Em] vie 
Je veux choi- [F#7] sir ma mort aus- [B7] si 
 
Il y a [E] ceux qui veulent mourir [Am7] un jour de pluie 
Et [D] d'autres en plein so- [G] leil 
Il y a [E]ceux qui veulent mourir [Am7] seuls dans un lit 
Tran- [F#7] quilles dans leur som- [B7] meil [Bsus4] [B7] 
 
Refrain: 
[Am]Moi [B]je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
De- [D] vant les projec- [G] teurs 
[C][B]Oui je [Em] veux mourir sur [Am] scène 
Le [F#7] cur ouvert tout en [B7] couleurs 
 
Mou- [Em] rir sans la moindre [Am] peine 
Au [D] dernier rendez- [G] vous 
[C][B]Moi je [Em]veux mourir sur [Am] scène 
En chantant [B7] jusqu'au [Em7] bout [Em6] [Em7] [Em6] 
 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Tous les deux [Am] on se [B7]connaît dé –[Em] jà 
On s'est vu [F#7] de près souviens- [B7] toi 
 
[Em] Viens, mais ne viens [Am] pas quand [D] je serai [G] seule 
Choisis plu- [Am] tôt un soir [B7]de ga- [Em] la 
Si tu veux [F#7] danser avec [B7] moi 
 
Ma vie [E] a brûlé sous- [B7] trop de lumiè [C] res 
Je [D] ne peux pas partir dans [G] l'ombre 
Moi je [E]veux mourir fusil –[Am] lée de la- [C] sers 
De- [F#7] vant une salle com- [B7] ble 
 
(Refrain) 

Loading...

Video hướng dẫn