Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huế đêm trăng

Cuộn trang

Trăng xuống Huế mù [E] sương Tàn rơi trên phố [G#m] phường Vàng cây lá giăng [E] đường Trở [F#m] về qua lối [G#m] xưa Từ [C#m] tháng năm sầu nhớ Ngỡ [A] chìm trong giấc [F#m] mơ Hương [C#m] Giang nghe như vọng về Ðiệu Nam Ai hững [E] hờ Xa [C#m] xôi lắm con [F#m] đò hẹn hò [A] thương yêu bến [E] bờ Dòng sông vẫn [G#m] trôi Sao nhịp đời vắng [F#m] vui khi người [B] cũ nay xa [E] rồi Trăng nghiêng xuống [F#m] vai cho sầu [E] thương nặng [F#m] mãi Trăng lênh [G#m] đênh mây nước dâng ưu [B] phiền Thả bước [F#m] chân theo ngàn sao lặng [A] lẽ Ðêm buông [F#m7] lơi cùng gió đi không [E] về Thao thức mãi vầng [E] trăng Người ơi có biết [G#m] rằng Tình ta vẫn âm [E] thầm Nặng [F#m] nề chân bước [G#m] qua Ðường [C#m] Huế sao dài quá Bóng người xa quá [F#m] xa Nam [C#m] Giao ơi câu hẹn thề Ngày nao thêm não [E] nề Tim [C#m] ta lắng nghe [F#m] hoài Lời tình [A] tơ vương gót [E] hài Trăng còn nhẹ [G#m] lay mây trời còn [F#m] bay Vẫn còn nhớ thương đong [E] đầy