highlight chords
Trăng xuống Huế mù [E] sương 
Tàn rơi trên phố [G#m] phường 
Vàng cây lá giăng [E] đường 
Trở [F#m] về qua lối [G#m] xưa 
Từ [C#m] tháng năm sầu nhớ 
Ngỡ [A] chìm trong giấc [F#m] mơ 
Hương [C#m] Giang nghe như vọng về 
Ðiệu Nam Ai hững [E] hờ 
Xa [C#m] xôi lắm con [F#m] đò 
hẹn hò [A] thương yêu bến [E] bờ 
Dòng sông vẫn [G#m] trôi 
Sao nhịp đời vắng [F#m] vui 
khi người [B] cũ nay xa [E] rồi
Trăng nghiêng xuống [F#m] vai 
cho sầu [E] thương nặng [F#m] mãi 
Trăng lênh [G#m] đênh mây nước dâng ưu [B] phiền 
Thả bước [F#m] chân theo ngàn sao lặng [A] lẽ 
Ðêm buông [F#m7] lơi cùng gió đi không [E] về 
Thao thức mãi vầng [E] trăng 
Người ơi có biết [G#m] rằng 
Tình ta vẫn âm [E] thầm 
Nặng [F#m] nề chân bước [G#m] qua 
Ðường [C#m] Huế sao dài quá 
Bóng người xa quá [F#m] xa 
Nam [C#m] Giao ơi câu hẹn thề 
Ngày nao thêm não [E] nề 
Tim [C#m] ta lắng nghe [F#m] hoài 
Lời tình [A] tơ vương gót [E] hài 
Trăng còn nhẹ [G#m] lay mây trời còn [F#m] bay 
Vẫn còn nhớ thương đong [E] đầy
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huế đêm trăng

Quốc Dũng , Đức Cường
Trăng xuống Huế mù [E] sương 
Tàn rơi trên phố [G#m] phường 
Vàng cây lá giăng [E] đường 
Trở [F#m] về qua lối [G#m] xưa 
Từ [C#m] tháng năm sầu nhớ 
Ngỡ [A] chìm trong giấc [F#m] mơ 
Hương [C#m] Giang nghe như vọng về 
Ðiệu Nam Ai hững [E] hờ 
Xa [C#m] xôi lắm con [F#m] đò 
hẹn hò [A] thương yêu bến [E] bờ 
Dòng sông vẫn [G#m] trôi 
Sao nhịp đời vắng [F#m] vui 
khi người [B] cũ nay xa [E] rồi
Trăng nghiêng xuống [F#m] vai 
cho sầu [E] thương nặng [F#m] mãi 
Trăng lênh [G#m] đênh mây nước dâng ưu [B] phiền 
Thả bước [F#m] chân theo ngàn sao lặng [A] lẽ 
Ðêm buông [F#m7] lơi cùng gió đi không [E] về 
Thao thức mãi vầng [E] trăng 
Người ơi có biết [G#m] rằng 
Tình ta vẫn âm [E] thầm 
Nặng [F#m] nề chân bước [G#m] qua 
Ðường [C#m] Huế sao dài quá 
Bóng người xa quá [F#m] xa 
Nam [C#m] Giao ơi câu hẹn thề 
Ngày nao thêm não [E] nề 
Tim [C#m] ta lắng nghe [F#m] hoài 
Lời tình [A] tơ vương gót [E] hài 
Trăng còn nhẹ [G#m] lay mây trời còn [F#m] bay 
Vẫn còn nhớ thương đong [E] đầy

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com