1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huế nhớ O

Cuộn trang

Chiều ni nghe Huế buồn chi [C] lạ Dáng nhỏ mô rồi o hỡi [G] o! [Dm] Rèm hoa tóc [F] rủ trăng mời [Dm] gọi Chừ vắng tin [Am] rồi o ở [Dm] mô? [G] Bài thơ o [C] ép còn vương đọng Bồ kết thơm nồng quyện tóc [G] mây Nón lá o che nghiêng chiều [F] tím Răng chừ o [Dm] đã ở nơi [C] mô? Răng chừ o [C] đã ở nơi [Em7] mô? [Am] Bữa nao o [Dm] thoáng qua Thành [G] Nội [C] Áo trắng hai [Em] tà bay nắng [Dm] vui Áo trắng hai [Am] tà bay nắng [G] vui O cười e ấp khi nhìn [Em] vội [Am] Vô tình đôi [Dm] mắt nhốt tim [C] tôi Tôi theo gót đó quên đường [C] về O thả tóc thề gió ngẩn [G] ngơ Bây chừ một [F] gã ngồi đây [Dm] nhớ Huế đợi o [G] về, Huế nhớ [C] o.

Video hướng dẫn