highlight chords
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn [A] xa 
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu [A] năm sao vẫn thờ [Em] ơ 
Việt Nam [D] ơi còn bao lâu những con [G] người ngồi nhớ thương [D] nhau 
Triệu chân em, triệu chân anh hỡi ba [G] miền vùng lên cách [D] mạng
Đã đến lúc nối tấm lòng [A] chung 
Tuổi thanh [D] niên hãy đi [G] bằng những bước tiền [A] phong 
Từ Trung Nam [D] Bắc chờ mong nung đốt 
Những bó đuốc reo vui tự [G] do đường đi đến những nơi lao [D] tù 
Ngày mai sẽ xây trường [A] hay họp chợ dân ta về cày [G] bừa đủ áo cơm [A] no 
Bàn [D] tay giúp nước bàn tay kiến thiết 
Những dấu [A] căm hờn xưa nhạt [D] mờ
Nhà [G] ta xây mái vườn ta thêm trái
[A] Cho em ra đầu núi ca tình [Em] vui 
Bắc Nam Trung [A] ơi đoàn kết một [D] miền 
Phá biên [G] thuỳ mở rộng đường thêm 
Dựng [A] nước bình [D] yên 
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm [A] than 
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta [A] đau trái tim Việt [Em] Nam 
Đạn bom [D] ơi lòng tham ơi khí giới [G] nào diệt nổi dân [D] ta 
Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt [G] nhìn sạch tan căm [D] thù 
Hãy xóa hết dấu tích buồn [A] xưa 
Ngày mai [D] đây những con [G] đường Nam Bắc nở [A] hoa 
Bàn tay thân [D] ái lòng không biên giới 
Anh em ơi lắng nghe tình [G] nhau ngày vui lớn sẽ qua trăm [D] cầu 
Mẹ dâng miếng cau rồi [A] dâng ngọn trầu 
Cho hai miền trùng [G] phùng lòng thấy nao [A] nao
Ngày [D] Nam đêm Bắc tình chan trong mắt 
Sẽ thấy [A] trăm bình minh ngọt [D] ngào 
Ngựa [G] bay theo gió lòng reo muôn vó 
[A] Cho dân ta bừng lên trong tự [Em] do 
Bắc Nam Trung [A] ơi tình nghĩa mặn [D] nồng 
Bước ra [G] ngoài một lần, diệt vong 
Dựng [A] mái nhà [D] chung
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huế Sài Gòn Hà Nội

Trịnh Công Sơn
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn [A] xa 
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu [A] năm sao vẫn thờ [Em] ơ 
Việt Nam [D] ơi còn bao lâu những con [G] người ngồi nhớ thương [D] nhau 
Triệu chân em, triệu chân anh hỡi ba [G] miền vùng lên cách [D] mạng
Đã đến lúc nối tấm lòng [A] chung 
Tuổi thanh [D] niên hãy đi [G] bằng những bước tiền [A] phong 
Từ Trung Nam [D] Bắc chờ mong nung đốt 
Những bó đuốc reo vui tự [G] do đường đi đến những nơi lao [D] tù 
Ngày mai sẽ xây trường [A] hay họp chợ dân ta về cày [G] bừa đủ áo cơm [A] no 
Bàn [D] tay giúp nước bàn tay kiến thiết 
Những dấu [A] căm hờn xưa nhạt [D] mờ
Nhà [G] ta xây mái vườn ta thêm trái
[A] Cho em ra đầu núi ca tình [Em] vui 
Bắc Nam Trung [A] ơi đoàn kết một [D] miền 
Phá biên [G] thuỳ mở rộng đường thêm 
Dựng [A] nước bình [D] yên 
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm [A] than 
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta [A] đau trái tim Việt [Em] Nam 
Đạn bom [D] ơi lòng tham ơi khí giới [G] nào diệt nổi dân [D] ta 
Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt [G] nhìn sạch tan căm [D] thù 
Hãy xóa hết dấu tích buồn [A] xưa 
Ngày mai [D] đây những con [G] đường Nam Bắc nở [A] hoa 
Bàn tay thân [D] ái lòng không biên giới 
Anh em ơi lắng nghe tình [G] nhau ngày vui lớn sẽ qua trăm [D] cầu 
Mẹ dâng miếng cau rồi [A] dâng ngọn trầu 
Cho hai miền trùng [G] phùng lòng thấy nao [A] nao
Ngày [D] Nam đêm Bắc tình chan trong mắt 
Sẽ thấy [A] trăm bình minh ngọt [D] ngào 
Ngựa [G] bay theo gió lòng reo muôn vó 
[A] Cho dân ta bừng lên trong tự [Em] do 
Bắc Nam Trung [A] ơi tình nghĩa mặn [D] nồng 
Bước ra [G] ngoài một lần, diệt vong 
Dựng [A] mái nhà [D] chung

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com