1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huế Sài Gòn Hà Nội

Cuộn trang

[D] Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn [A] xa [D] Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu [A] năm sao vẫn thờ [Em] ơ Việt Nam [D] ơi còn bao lâu những con [G] người ngồi nhớ thương [D] nhau Triệu chân em, triệu chân anh hỡi ba [G] miền vùng lên cách [D] mạng Đã đến lúc nối tấm lòng [A] chung Tuổi thanh [D] niên hãy đi [G] bằng những bước tiền [A] phong Từ Trung Nam [D] Bắc chờ mong nung đốt Những bó đuốc reo vui tự [G] do đường đi đến những nơi lao [D] tù Ngày mai sẽ xây trường [A] hay họp chợ dân ta về cày [G] bừa đủ áo cơm [A] no Bàn [D] tay giúp nước bàn tay kiến thiết Những dấu [A] căm hờn xưa nhạt [D] mờ Nhà [G] ta xây mái vườn ta thêm trái [A] Cho em ra đầu núi ca tình [Em] vui Bắc Nam Trung [A] ơi đoàn kết một [D] miền Phá biên [G] thuỳ mở rộng đường thêm Dựng [A] nước bình [D] yên [D] Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm [A] than [D] Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta [A] đau trái tim Việt [Em] Nam Đạn bom [D] ơi lòng tham ơi khí giới [G] nào diệt nổi dân [D] ta Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt [G] nhìn sạch tan căm [D] thù Hãy xóa hết dấu tích buồn [A] xưa Ngày mai [D] đây những con [G] đường Nam Bắc nở [A] hoa Bàn tay thân [D] ái lòng không biên giới Anh em ơi lắng nghe tình [G] nhau ngày vui lớn sẽ qua trăm [D] cầu Mẹ dâng miếng cau rồi [A] dâng ngọn trầu Cho hai miền trùng [G] phùng lòng thấy nao [A] nao Ngày [D] Nam đêm Bắc tình chan trong mắt Sẽ thấy [A] trăm bình minh ngọt [D] ngào Ngựa [G] bay theo gió lòng reo muôn vó [A] Cho dân ta bừng lên trong tự [Em] do Bắc Nam Trung [A] ơi tình nghĩa mặn [D] nồng Bước ra [G] ngoài một lần, diệt vong Dựng [A] mái nhà [D] chung

Video hướng dẫn