1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hùng Vương

Cuộn trang

[D] Bốn ngàn năm văn hiến, Nước Nam khang [Bm] cường Là nhờ công đức Hùng [A] Vương. [D] Hoà gấm giang sơn này Cùng chung đắp [Em] xây Bao thời hùng uy vẻ vang. [A] Đời đời nhờ Hùng [D] Vương Đã vì quốc [Em] dân lập [A] non nước [Bm] này [Em] Cho cháu con quây [G] quần Vẽ nên cơ [A7] đồ bền vững tới [D] nay. [D] Việt Nam [Em] bao sáng [D] tươi Để [Em] cùng bền [A] gan [Bm] Cương quyết xây nhà [A] Nam. Này [D] cháu con Lạc [Em] Hồng Từ Bắc chí [F#m] Nam [A] xin đoàn kết tâm [D] đầu [Em] Non nước Việt [A] Nam [D] nhờ Hùng [Bm] Vương Quyết [D] thắng muôn năm Dòng [A7] giống khang [D] cường.

Video hướng dẫn