1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hương đồng gió nội

Cuộn trang

Hôm [C] qua em đi tỉnh [Am] về Đợi em ở [G] mãi con đê đầu [C] làng Khăn [Am] nhung, quần lĩnh rộn [F] ràng Áo cài khuy [G] bấm, em làm [C] khổ tôi Nào [F] đâu cái yếm lụa [Dm] sồi Cái dây lưng [G] đuỗi nhuộm hồi sang [C] xuân Nào [G] đâu cái áo tứ thân Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái [C] đen? Nói [F] ra sợ mất lòng em [D7] Van em em [G] hãy giữ nguyên quê [C] mùa Như [F] hôm em đi lễ [Dm] chùa Cứ ăn mặc [G] thế cho vừa lòng [C] anh! Hoa [G] chanh nở giữa vườn [C] chanh Thầy u mình [Em] với chúng mình [Dm] chân quê Hôm [F] qua em đi tỉnh [Dm] về [D7] Hương đồng gió [G] nội bay đi ít [C] nhiều!

Video hướng dẫn