1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hương quế Trà Bồng

Cuộn trang

Anh đi [Cm] qua Việt [Eb] Bắc nhớ hoa [Cm] hồi biên [G] giới Anh đi [Ab] tới miền [Cm] trung thoáng hương [Eb] trầm xứ [G] Nghệ Anh đi [Fm] vô Đồng [Cm] tháp có hương [Eb] sen thơm [G] ngát Anh [Bb] vẫn không [Eb] quên hương quế, hương [G7]quế Trà [Cm] Bồng Hà [Cm] hà ha [Ab] ha ! Em có [Cm] nhớ nhiều [Eb] năm qua Trong gió [Bb] táp cà mưa [Fm] xa Rừng [Cm] quế quê [Fm] ta Vẫn tươi [Cm] cành xanh [G7] lá ớ bốn [Fm] mùa Hà [Cm] hà ha [Ab] ha ! Vui non [Cm] nước lòng mê [Eb] say Trong hương [Bb] quế ngày hôm [Fm] nay Người [Cm] thượng người [Eb] kinh Vẫn chung [Cm] tình xây [G7] đắp nước non [Cm] này Anh đi [Cm] vô rừng [Eb] quế với muôn [Cm] vàn tình [G] nghĩa Cất tiếng [Ab] hát ngợi [Cm] ca, những con [Eb] người đất [G] Quảng Chắt chiu [Fm] từng hạt [Cm] thóc góp công [Eb] xây đất [G] nước Vẫn [Bb] ngát hương [Eb] thơm như hương quế hương [G7] quế Trà [Cm] Bồng Hà hà ha [Eb] ha ! Hà hà ha [Fm] ha ! [G7] Hà hà ha ha ! Hà hà ha [Cm] há.

Video hướng dẫn