1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hương rừng Cà Mau

Cuộn trang

Từ bên nay sông [Am] Tiền qua bên kia sông Hậu Mang theo chiếc độc [E] huyền điệu thơ Lục Vân [Am] Tiên. Với câu [C] chữ kiến nghĩa bất vi vô dõng giả Tới Cà Mau, Rạch Giá cất [Em] chòi đốt lửa giữa [Am] rừng thiêng. Muỗi vắt nhiều như [Am] cỏ chướng khí mù hơi [G] sương Thân không là lính [C] chiến sao chưa về [Em] cố [Am] hương. Chiều chiều nghe vượn hú hoa lá rụng buồn [G] buồn Tiễn đưa về cửa [Em] biển những giọt nước lìa [C] nguồn Đôi tâm hồn cô [F] tịch, nghe [Em] nặng sầu cô [Am] thôn. Dưới trời mây heo [Am] hút hơi vọng [F] cổ nương bờ tre cao [Am] vút Điệu hò [F] ơ theo [Em] nước chảy chan [Am] hoà Năm tháng đã trôi [Em] qua ray [Am] rứt mãi đời [Dm] ta Nắng mưa miền cố [Em] thổ phong sương mấy [G] độ qua đường [Em] phố [G] Hạt bụi nghiêng [Em] mình nhớ đất [Am] quê.

Video hướng dẫn