1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hương thừa

Cuộn trang

1. Thì [Am] thầm đưa trong [F] gió như lời [E7] ai khóc bên [Am] mồ Nghẹn [Am] ngào cung xưa [F] đó sao đổi [Dm] thay về trên [E] lối Rưng [A7] rưng lên mi [Dm] mắt tay gầy [Am] xuôi môi quên [E7] cười Chơi [Dm] vơi chân sỏi [Am] đá đâu ngày [E7] xưa đâu hương [Am] thừa. 2. Tình [Am] nào sao tha [F] thiết như còn [E7] mơ ước mong [Am] chờ Lời [Am] nào sao nuối [F] tiếc như tình [Dm] duyên còn lưu [E] luyến Đêm [A7] nay thu trở [Dm] gió đông về [Am] đây run thân [E7] gầy Cho [Dm] mai chim không [Am] hót, mây chùng [E7] bay lối mong [Am] chờ Để [E7] rồi ai thương nhớ ai ơ [Am] thờ. ĐK: Hiu hắt [E7] sầu trong mắt [Am] sâu Ngày lê [F] thê dài cơn [Dm] mê không lối [E7] về Đâu thoáng [E7] cười đâu nét [Am] môi Lời yêu [F] thương còn vương [E7] vương trên cỏ [Am] may. 3. Ngày [Am] nào ai quay [F] bước cho chuyện [E7] xưa chút hương [Am] thừa Thì [Am] đừng đem gian [F] dối lên đầu [Dm] môi sầu muôn [E] lối Đêm [A7] nay thu trở [Dm] gió đông về [Am] đây run thân [E7] gầy Cho [Dm] mai chim không [Am] hót, mây chùng [E7] bay lối mong [Am] chờ Để [E7] rồi ai thương nhớ ai ơ [Am] thờ.

Video hướng dẫn